hoặc

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán trường Lương Thế Vinh, Hà Nội năm 2014-2015 là đề tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán trường Lương Thế Vinh, nhằm giúp các em học sinh được luyện đề tốt hơn, chuẩn bị cho kì thi vào lớp 6 sắp tới.

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT  LƯƠNG THẾ VINH
Ngày 11/6/2014

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2014 - 2015

Họ và tên chữ ký giám thị

Giám thị 1 : …………………………..

Giám thị 2 : …………………………..

Môn Thi : Toán
Thời gian làm bài   : 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Họ và tên : …………………………………
Số báo danh : …………….Phòng thi : ……

Đề B

Các em học sinh làm bài trực tiếp vào đề, chỉ cần ghi đáp án vào phần đáp số.
Học sinh không được sử dụng máy tính để làm bài.

STT Câu hỏi  Đáp án
1 Tìm x biết  420:[75 - (x- 10)] = 21  
2 Tổng số tuổi của ông, bố và Nam là 108 tuổi. Tuổi của ông gấp 5/4 tổng số tuổi của Nam và bố. Tuổi của bố gấp 3 lần tuổi của Nam. Hỏi số tuổi của từng người?  
3 Bạn Liên đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc được 2/5 số trang sách. Ngày thứ hai bạn đọc được 2/3 số trang sách còn lại. Ngày thứ ba bạn đọc 60 trang thì đọc xong cuốn sách. Hỏi cuốn sách bạn Liên đọc có bao nhiêu trang?  
4 Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu ta viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 2 thì ta được số mới mà tổng số đã cho và số mới bằng 346  
5 Bốn bạn Việt, Nam, Chiến, Thắng có tổng cộng 55 cuốn sách. Nếu đem số sách của Việt cộng thêm 5, số sách của Nam trừ đi 5, số sách của Chiến nhân 2, số sách của Thắng chia 3 thì số sách của bốn bạn bằng nhau. Tính số sách ban đầu của mỗi bạn  
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download