hoặc

Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 9 giúp học sinh nắm vững kiến thức về: Liên Xô và các nước Đông Âu, các nước tại khu vực châu Á, châu Phi và Mĩ La tinh... Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 9

BÀI 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX

Tiết 1: Liên Xô

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Giúp HS nắm được:

  • Những nét chính về công cuộc khôi phục kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới lần thứ hai từ năm 1945 đến năm 1950, qua đó thấy được sự tổn thất nặng nề của Liên Xô trong chiến tranh và tinh thần lao động sáng tạo, quên mình của nhân dân Liên Xô nhằm xây dựng lại đất nước.
  • Những thành tựu to lớn và những hạn chế, thiếu sót, sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
  • Trọng tâm: Thành tựu của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.

2. Tư tưởng, thái độ, tình cảm:

Tự hào về những thành tựu xây dựng CNXH ở Liên Xô, thấy được tính ưu việt của CNXH và vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng cộng sản và nhà nước Xô Viết.

Biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô với sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

3. Kỹ năng:

  • Biết khai thác tư liệu lịch sử, tranh ảnh để hiểu thêm những vấn đề kinh tế xã hội của Liên Xô và các nước Đông Âu.
  • Biết so sánh sức mạnh của Liên Xô đối với các nước tư bản những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai.

II. Thiết bị dạy học

  • Một số tranh ảnh mô tả cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ những năm 1950 đến đầu những năm 1970.
  • Bản đồ Liên Xô.

III. Phương pháp

  • Trực quan, phân tích dữ liệu, đàm thoại.

IV. Tiến trình tổ chức dạy học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

Giới thiệu bài mới: "Sau chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô bị thiệt hại to lớn về người và của, để khôi phục và phát triển kinh tế đưa đất nước tiến lên phát triển, khẳng định vị thế của mình đối với các nước tư bản, đồng thời để có điều kiện giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới, Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH. Để tìm hiểu hoàn cảnh, nội dung và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay".

Dạy và học bài mới:

Giáo án Lịch sử lớp 9

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download