hoặc

Mẫu hóa đơn bán hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung hóa đơn bán hàng như sau:

Sales Receipt

Salesperson

Ngày

Customer

Điện thoại:

Địa chỉ:

City

State

ZIP

       

Qty.

Item/Description

Price/Unit

Total

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Cash 

Visa/MasterCard/American Express

Expires

                                  Total Due

 

All returns and exchanges must be accompanied by this slip.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download