hoặc

Bài báo cáo tốt nghiệp ngành Môi trường dưới đây với đề tài: Đánh giá thực trạng của việc cải tiến qui trình công nghệ tại Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa Chất Hà Bắc trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Với nội dung và đề tài nghiên cứu này các bạn sinh viên ngành Môi trường có thể tham khảo để chuẩn bị cho kỳ báo cáo thực tập tốt nghiệp sắp tới đây của mình.

Báo cáo tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng của việc cải tiến công nghệ trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

1.1. Đặt vấn đề

Hiện nay, khi xu thế phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa, công nghiệp hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ với nhịp độ cao thì nhiều vấn đề cạnh tranh để tồn tại và phát triển giữa các quốc gia nói chung và giữa các doanh nghiệp với nhau nói riêng rất gay gắt.

Đặc biệt trong thời đại thông tin chi phối gần như toàn bộ nền thương mại thế giới, buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại phải khẳng định được chỗ đứng của mình trên nền kinh tế thị trường không còn con đường nào khác là phải đổi mới các trang thiết bị ứng dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với một nước đang phát triển như nước ta hiện nay thì công cuộc đổi mới ngày càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết vì công nghệ sản xuất trong các doanh nghiệp mà lạc hậu sẽ kéo theo năng suất lao động thấp, không đạt kết quả mong muốn.

Công nghệ sản xuất là một trong những yếu tố quan trong trực tiếp của quá trình sản xuất chính vì thế việc hiện đại hóa máy móc thiết bị hay cải tiến công nghệ là hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được cần phải xây dựng cho mình một kế hoạch đổi mới công nghệ.

Cải tiến công nghệ, đặc biệt là những công nghệ thân thiện với môi trường sẽ cho phép nâng cao chất lượng sản phẩm tạo ra nhiều sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm, tăng sản lượng, tăng năng suất lao động, xử lý tiết kiệm nguyên vật liệu và giảm chi phí xử lý cho doanh nghiệp. Tiến bộ trong khoa học công nghệ, cải tiến công nghệ thực sự là hướng đi đúng đắn của một doanh nghiệp giàu tiềm năng.

Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc là một trong những đơn vị được xây dựng từ rất sớm (thập kỷ 60, thế kỷ 20), bước vào công cuộc CNH, HĐH đất nước, Công ty đã liên tục đầu tư, thay đổi công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu phân bón cho nền nông nghiệp Việt Nam.

Xuất phát từ thực tế trên được sự đồng ý của Khoa Tài Nguyên & Môi Trường – Trường ĐHNL, dưới sự hướng dẫn của TS. Phan Thị Thu Hằng em tiến hành làm đề tài “Đánh giá thực trạng của việc cải tiến qui trình công nghệ tại Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa Chất Hà Bắc trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường”.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Làm cơ sở cho đánh giá công nghệ phù hợp cho sản xuất phân bón và đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất.

1.3. Ý nghĩa của đề tài

Trong học tập và nghiên cứu khoa học:

  • Nâng cao kiến thức và kỹ năng đã đươc học, rút kinh nghiệm phục vụ cho công tác sau này
  • Vận dụng và phát huy các kiến thức đã được học tập và nghiên cứu vào thực tế.
  • Làm cơ sở để cho các nguyên cứu tiếp theo.

Trong thực tiễn sản xuất: Đánh giá thực trạng của việc cải tiến qui trình công nghệ tại Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ đó có những biện pháp đúng đắn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download