hoặc

Bạn đang đau đầu tìm đề tài và tài liệu tham khảo cho bài khóa luận, đồ án tốt nghiệp sắp tới đây của mình? Vậy các bạn có thể tham khảo bài luận văn ngành Môi trường dưới đây với đề tài: Nghiên cứu đề xuất phương án tăng cường xử lý nước ở nhà máy nước Thủ Đức. Hi vọng bài luận văn này có thể giúp ích cho các bạn để vượt qua bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

Luận văn: Nghiên cứu đề xuất phương án tăng cường xử lý nước ở nhà máy nước Thủ Đức

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

I.1. Đặt vấn đề

Nước là nguyên liệu sản xuất không thể thay thế và là nguồn sống rất đặc biệt.

Ngày nay, cùng với sự phát triển về kinh tế, xã hội, nhu cầu về nước cho sinh họat, công nghiệp tăng nhanh cả về sản lượng lẫn chất lượng. Vì thế con người phải biết xử lý các nguồn nước cấp để phục vụ cho mình.

Trong kỹ thuật xử lý nước cấp, tùy thuộc vào chất lượng nguồn nước và yêu cầu về chất lượng nước cấp mà người ta quyết định quá trình xử lý để có được chất lượng nước cấp đảm bảo các chỉ tiêu và ổn định chất lượng nước cấp cho các nhu cầu sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm thương mại lớn, có mật độ dân cư đông nhất nước thì vấn đề cung cấp nước sạch và liên tục cũng là mối quan tâm hàng đầu. Điều đó đòi hỏi phải có một công nghệ xử lý nước với quy mô lớn, đảm bảo chất lượng và ổn định.

Nhà máy nước Thủ Đức đã đáp ứng nhu cầu đó với công suất xử lý ổn định là 750.000 m3/ngày đêm, chất lượng đầu ra đạt tiêu chuẩn. Công nghệ xử lý nước mặt của Nhà máy còn được xem là tiêu biểu và hòan chỉnh nhất ở nước ta hiện nay.

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

II.1. Giai đoạn kết tủa

Giai đoạn này được thực hiện khi nguồn nước quá đục (nước sông có nhiều chất lơ lửng) để tăng hiệu quả lắng, giảm khối tích của các công trình làm sạch, tuy nhiên nó tốn nhiều chi phí quản lý (phèn)

Khi cho phèn vào nước thì phản ứng xảy ra như sau:

Al2(SO4)3 + 3Ca(HCO3) 3CaSO4 + 2Al(OH)3 + 6CO2

Các loại phèn thường dùng là phèn nhôm Al2(SO4)3 và phèn sắt FeSO3, FeCl3.

II.2. Giai đoạn lắng

Thực hiện trong các bể lắng, giữ lại phần lớn (gần 60%) các hạt cặn lơ lửng trong nước. Bể lắng hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau:

Nước chảy từ từ qua bể lắng, dưới tác dụng của trọng lực bản thân, các bông cặn trong quá trình di chuyển tới cuối bể sẽ rơi dần xuống đáy bể. Thực nghiệm cho thấy rằng việc lắng cặn chậm dần so với thời gian, lúc đầu cặn lắng nhanh hơn, các hạt cặn rơi trước đến một lúc nào đó (1- 1,5 giờ) có thể coi như cặn lắng không rơi nữa.

II.3. Giai đoạn lọc

Là giai đoạn kết thúc của quá trình làm trong nước và được thực hiện trong các bể lọc. Các bể lọc có nhiệm vụ giữ lại các hạt cặn nhỏ và một số vi khuẩn coà lại sau giai đoạn lắng. Việc lọc nước được thực hiện bằng cách cho nước chảy qua một lớp vật liệu lọc thường là cát thạch anh có cỡ hạt 0,5- 1mm hoặc than Antraxit có kích thước tương tự. Chiều dày lớp vật liệu lọc khỏang 0,7- 1,2m. Ngòai ra để giữ cho cát không chui vào ống thu, trong bể lọc còn có đặt các vật liệu đổ cát như cuội, sỏi, đá dăm,… có độ lớn tăng dần theo chiều nước chảy khi lọc nước.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download