hoặc

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt cho kì thi đại học sắp tới, VnDoc.com xin giới thiệu tài liệu ôn thi đại học môn toán chuyên đề phương trình và bất phương trình chứa căn thức. Tài liệu này tóm tắt lại các kiến thức về lí thuyết, đồng thời đưa ra các dạng bài và cách giải quyết các dạng bài tập phương trình và bất phương trình chứa căn.

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC

Chuyên đề: phương trình và bất phương trình chứa căn thức

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download