hoặc

Mẫu hóa đơn thu giữ hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung hóa đơn thu giữ hàng như sau:

Requisition Slip

Ngày .................................................

Deliver To  ...............................................

Requisition # ......................................

...............................................................

Requested By ....................................

Recommended Suppliers .........................

Approved By ......................................

..............................................................

Charge To Account ............................

..............................................................

 

Stock Control #

Chi tiết

Needed By

Số lượng

Giá 

Total

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 Tổng cộng

 
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download