hoặc

Xin hỏi các anh chị BHXH: Hồi trước em làm cho công ty ở Ba Đình, Hà Nội rồi nghỉ việc từ tháng 6/2012 về quê tại nghê an để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi nhận hết trợ cấp thất nghiệp và nhận lại sổ BHXH thì trên đường về em đánh rơi mất sổ BHXH. Vậy giờ em cần làm những thủ tục gì để được cấp lại sổ BHXH?

Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất  hoặc hỏng

Tên thủ tục

Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng

Lĩnh vực

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người tham gia BHXH lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH (đối với trường hợp đang đóng BHXH tự nguyện) hoặc cơ quan BHXH nơi đóng BHXH cuối cùng trước khi dừng tham gia.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại đối với hồ sơ và dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý, nếu đủ diều kiện và xác định người bị mất sổ BHXH chưa hưởng trợ cấp 01 lần thì thực hiện cấp lại sổ BHXH.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Trường hợp nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH:

+ Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (Mẫu D01-TS).

+ Sổ BHXH (trường hợp hỏng)

- Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị sử dụng lao động bổ sung thêm văn bản đề nghị của đơn vị sử dụng lao động (Mẫu D01b-TS)

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện

BHXH Thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH

Lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất  hoặc hỏng. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download