hoặc

Luận văn tốt nghiệp với đề tài: Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về môi trường  tại phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008-2012. Với đề tài nghiên cứu này các bạn sinh viên ngành Tài nguyên - Môi trường có thể tham khảo để làm bài luận văn tốt nghiệp năm cuối của mình tốt hơn.

Luận văn: Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại phường Quang Trung

Đặt vấn đề

Hiện nay, môi trường đang là vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, khoa học, kĩ thuật vào những năm cuối thế kỷ XX đã gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường sống của con người. Những năm gần đây tất cả các nước đều chung sức, hợp lòng để bảo vệ môi trường ngày càng trong sạch hơn. Hàng loạt các biện pháp được đề xuất thực hiện và thu được những thành tựu lớn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thế giới vẫn đang đứng trước những thách thức lớn về môi trường.

Việt Nam đã có một hệ thống khuôn khổ pháp lý về bảo vệ môi trường, trờ thành một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Bằng những biện pháp và những chính sách khác nhau, Nhà nước ta đang can thiệp mạnh mẽ vào các hoạt động của cá nhân, tổ chức xã hội để bảo vệ các yếu tố môi trường, ngăn chặn việc gây ô nhiễm môi trường, suy thoái và sự cố môi trường. Tuy nhiên với rất nhiều vụ việc gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường được đưa ra công chúng gần đây cho thấy pháp luật bảo vệ môi trường đã bị xem nhẹ.

Thái Nguyên là trung tâm của các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Những năm gần đây, cùng với cả nước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tỉnh đã và đang xây dựng nhiều khu đô thị mới, nhà máy, cụm khu công nghiệp thu hút hàng ngàn lao động. Phát triển công nghiệp kéo theo khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên đất, nước, không khí… sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, đặc biệt là suy thoái tài nguyên nước. Trong tiến trình công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước, nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn được Đảng và nhà nước ta coi trọng.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường được thành lập và phát triển từ cấp trung ương đến các địa phương. Đặc biệt là công tác quản lý Nhà nước về môi trường đối với cấp cơ sở còn tương đối mới, quá trình thực hiện đã xuất hiện những vấn đề mới chưa từng gặp hay khó khăn trong cách giải quyết.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm khoa Tài Nguyên và Môi Trường, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Dương Thị Minh Hòa tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại phường Quang Trung - thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2012”.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download