hoặc

Tập luyện giải bộ đề thi năng lực Tiếng Nhật N4 NAT-TEST, JLPT gồm phần Đọc hiểu, Nghe, Ngữ pháp, Từ vựng, giúp các bạn ôn tập Nat - Test hiệu quả, từ đó có thể tự tin và đạt được điểm số cao khi tham gia kỳ thi.

Tập luyện giải bộ đề thi năng lực Tiếng Nhật N4 NAT-TEST, JLPT

Tập luyện giải bộ đề thi năng lực Tiếng Nhật N4 NAT-TEST, JLPT

Cấu trúc của một đề thi năng lực tiếng Nhật N4 chính thức gồm có 3 phần chính sau đây:

1. Thi viết: Bao gồm phần đọc hiểu (Reading), Grammar (ngữ pháp).

- Reading: Đánh giá khả năng đọc hiểu ngôn ngữ tiếng Nhật. xem thử phần đọc hiểu đề thi năng lực tiếng Nhật N4.

- Grammar (ngữ pháp): Bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật vận dụng cấu trúc các mẫu câu trong tiếng Nhật, ngữ pháp là phần thi được lồng vào bài thi viết. Tham khảo và .

2. Thi Nghe: Đây là phần thi được đánh giá là khó khăn nhất trong tất cả các phần của đề thi năng lực tiếng Nhật N4. Thử trình độ của bạn bằng cách .

3. Vocabulary: Phần từ vựng dùng để kiểm tra khả năng sử dụng từ vựng tiếng Nhật. để tải về.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download