hoặc

[22 bài giảng thi luyện đại học] Bài giảng số 9: Xác suất là tài liệu luyện thi đại học môn toán hay mà Vndoc gửi tới các bạn lần này. Sau khi nghiên cứu xong tài liệu này, chắc chắn các bạn sẽ rất chắc kiến thức phần Xác suất thi đại học, thêm tự tin trước các kì thi Quốc gia quan trọng sắp tới.

CÁC BÀI TOÁN XÁC SUẤT

Mặc dù các bài toán về xác xuất chưa hề có mặt trong các đề thi tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng trong các năm từ 2002-2009, nhưng kể từ năm 2009, các bài toán về xác suất là một trong các chủ đề có mặt trong chương trình thi môn Toán trong các kì thi tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (nó được quy định là một trong các nội dung ra thi ở câu số 7 của đề thi) vì lẽ đó, có nhiều khả năng các bài toán về xác suất sẽ có mặt trong các đề thi môn Toán vào các trường Đại học và Cao đẳng trong các mùa tới.

Bài giảng này đề cập đến các bài toán tìm xác suất của một biến cố ngẫu nhiên theo hai phương pháp chính:

  • Tìm  xác suất của  một biến cố nhờ định nghĩa về xác suất.
  • Tìm xác suất của một biến cố nhờ các phép tính cơ bản của lý thuyết xác suất.

§ TÌM XÁC SUẤT CỦA MỘT BIẾN CỐ NHỜ ĐỊNH NGHĨA VỀ XÁC SUẤT 

Đây là một trong hai phương pháp để tìm xác suất của một biến cố ngẫu nhiên.

Để sử dụng được phương pháp đơn giản này, ta cần tính hai đại lượng sau:

1/ |Ω| là số lượng các phần tử của không gian mẫu.

2/ |ΩA| là số lượng các phần tử của tập hợp các khả năng thuận lợi của biến cố.

Khi đó xác suất ngẫu nhiên của biến cố A là P(A)= |ΩA|/|Ω|.

Chú ý rằng việc tính hai đại lượng trên thực chất là giải hai bài toán về các phép đếm - bài toán quan trọng của lý thuyết của các bài toán tổ hợp (xem bài giảng số 11).

Thí dụ 1: Cho một hộp đựng 12 viên bi, trong đó có 7 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu xanh. Lẫy ngẫu nhiên một lần 3 viên bi. Tính xác suất trong hai trường hợp sau:
1/ Lấy được 3 viên bi màu xanh.
2/ Lấy được ít nhất 2 viên bi màu xanh.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download