hoặc

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em học sinh mẫu Đề kiểm tra định kỳ lần I lớp 9 năm học 2014 - 2015 tỉnh Bắc Ninh môn Hóa học mới nhất trong kỳ thi hết học kỳ 1 khối học sinh lớp 9, các em học sinh cùng khối có thể tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi của mình.

Đề kiểm tra định kỳ lần I lớp 9 môn Hóa học

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Tiếng Anh - Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (3 điểm)

Em hãy nêu tính chất hóa học của kim loại. Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có).

Câu 2 (3 điểm)

Viết các phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi sau đây:

Al→Al2O3→AlCl3→Al(OH)3→Al2O3→Al→Al2(SO4)3

Câu 3 (4 điểm)

Ngâm bột sắt dư trong 10 ml dung dịch đồng(II) sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

a. Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.
b. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B.
c. Lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn sau khi nung.

Cho: Fe: 56; H: 1; S: 32; O: 16; Cu: 64; Cl: 35,5.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download