hoặc

Mẫu hoàn trả hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung mẫu đơn này như sau:

Merchandise Return

Customer Information:

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

 

Reason for Return

Credit Given:

Exchange      Credit        Cash        Charge  MC/Visa/Amex #

 

Invoice #

Item/Chi tiết

Số lượng

Giá 

Total

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 Total

 
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download