hoặc

Kì thi tốt nghiệp THPT và thi đại học sắp đến, các em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị ôn luyện với các bài thi thử đại học để kiểm tra, hệ thống lại trình độ kiến thức của mình. VnDoc.com xin giới thiệu Đề thi thử đại học môn Vật Lý lần 5 năm 2015 đến các em học sinh, hy vọng các em đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

ĐỀ  THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ LẦN 5 NĂM 2015

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015
MÔN: VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 5
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe I-âng, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng. Nhúng toàn bộ hệ thống vào một chất lỏng có chiết suất n và dịch chuyển màn quan sát đến vị trí cách hai khe 2,4m thì thấy khoảng vân mới bằng 0,75 lần khoảng vân cũ, chiết suất n là:

A. 1,6                        B. 1,5                           C. 1,65                           D. 1,55

Câu 2: Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì:

A. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.        B. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.

C. tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm.          D. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.

Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

A. 2λ.                      B. 1,5λ.                         C. 3λ.                              D. 2,5λ.

Câu 4: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Iâng và phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ   = 0,6 m và bước sóng λ2 chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe là a = 0,2 mm, khoảng cách từ các khe đến màn là D = 1 m. Trong một khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tính bước sóng λ2, biết hai trong 3 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L.

A. 0,54.10-6 m.       B. 0,72.10-6 m.               C. 0,48.10-6 m.                 D. 0,36.10-6 m.

Câu 5: Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa thế năng và động năng của vật là

A. 3                       B. 1/3                              C. 1/2                               D. 2

Câu 6: Một vật có khối lượng 500g, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x  1  = 8cos(2πt + π/2)cm và x2 = 8cos2πt cm. Lấy π2 =10. Động năng của vật khi qua li độ x = A/2 là

A. 32mJ.               B. 64mJ.                          C. 96mJ.                           D. 960mJ.

Câu 7: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Young với ánh sáng trắng có bước sóng biến thiên từ 0,760µm đến 0,400µm. Tại vị trí có vân sáng bậc 5 của bức xạ λ=0,550 µm, còn có vân sáng của những bức xạ nào nữa?

A. Bức xạ có bước sóng 0,393µm và 0,458µm.                 B. Bức xạ có bước sóng 0,3938µm và 0,688µm.

C. Bức xạ có bước sóng 0,4583µm và 0,6875µm.              D. Không có bức xạ nào.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download