hoặc

Ngày nay khi nhắc tới Binh Pháp Tôn Tử thì hầu hết chúng ta đều liên tưởng qua lĩnh vực quản lý marketing và các chiến lược kinh doanh. Giá trị về mặt thực dụng của 36 kế sách của Tôn Tử vẫn tồn tại như một triết lý sống vĩnh cửu. Bộ sách nói 36 kế sách binh pháp của Tôn Tử chúng tôi giới thiệu sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về mưu sách và chiến lược của Tôn Tử.

>>> Bạn có thể tải thêm Binh pháp hoặc .

Binh pháp Tôn Tử

Binh pháp Tôn Tử Và 36 mưu kế được chia làm 3 phần: Binh pháp, Tam thập kế và Những trận đánh nổi tiếng trong lịch sử nhân loại.

Binh pháp tôn tử được chia làm 36 kế sách:

[01].
[02].
[03].
[04].
[05].
[06].
[07].
[08].
[09].
[10].
[11].
[12].
[13].
[14].
[15].
[16].
[17].
[18].
[19].
[20].
[21].
[22].
[23].
[24].
[25].
[26].
[27].
[28].
[29].
[30].
[31].
[32].
[33].
[34].
[35].
[36].

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download