hoặc

Bài báo cáo môi trường dưới đây với đề tài: Dự án khai thác tận thu mỏ vàng Thèn Sin - Tam Đường - Lai Châu, dự án này có tác động đến môi trường xung quanh và những mặt tích cực khi mở dự án này. Bạn có thể tham khảo bài báo cáo dưới đây để hiểu rõ và chuẩn bị cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp sắp tới của mình.

Báo cáo môi trường: Dự án Khai thác tận thu mỏ vàng Thèn Sin - Tam Đường - Lai Châu

Dự án “Khai thác tận thu mỏ vàng Thèn Sin Tam Đường Lai Châu” do Tổng công ty Khoáng sản và Thương maị Lai Châu làm chủ đầu tư. Mỏ vàng Thèn Sin thuộc địa phận xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu được nhân dân phát hiện và khai thác bằng phương pháp thủ công và tù do khai thác từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 6 năm 2007.

Trên chiều dài gần 600m, rộng 150m bị đào xới nham nhở bằng những công trình, hè, giÕng, lò hết sức lộn xộn, đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, vi phạm luật khoáng sản, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Tại hiện trường có hàng ngàn người, hàng trăm máy nghiền và hàng loạt bể đựng hoá chẩt để lắng, lọc vàng, đây là nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng đến chất lượng môi trường.

Trước tình hình trên, các Sở, Ban ngành đã tham mưu và UBND tỉnh Lai Châu đã ra quyết định đình chỉ việc khai thác vàng trái phép. Đồng thời ra quyết định số 1159/QĐ/UB - CN2, ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao Tổng công ty KS & TM Lai Châu quản lý, bảo vệ và lập phương án thăm dò, khai thác vàng tại mỏ vàng Thèn Sin thuộc xã Thèn Sin, huyện Tam Đường. Từ những điều kiện trên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Lai Châu (KS & TM) đã tiến hành thăm dò, khảo sát và lập dự án.

Thực hiện Luật bảo vệ môi trường (BVMT) Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Lai Châu đã hợp đồng với Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Lai Châu tiến hành đo đạc, lấy mẫu các chỉ tiêu, thành phần môi trường để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trình cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường địa phương thẩm định và ra quyết định phê chuẩn.

Đây là công việc rất có ý nghĩa đối với Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Lai Châu. Báo cáo đánh gía tác động môi trường là cơ sở khoa học để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đến các thành phần môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

I. MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO

Những hoạt động của Dự án sẽ tạo ra những tác động tiêu cực đến môi trường, đòi hỏi phải tiến hành đánh giá để từ đó đề xuất các giải pháp xử lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Mục đích của báo cáo ĐTM Dự án “Khai thác tận thu Mỏ Thèn Sin - Tam Đường - Lai Châu” nh­ư sau:

  • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án và các vùng lân cận.
  • Đánh giá tác động của dự án tới các thành phần môi trường.
  • Đề xuất các giải pháp khống chế, giảm thiểu các tác động tiêu cực của quá trình khai thác, chế biến vàng để BVMT.

Báo cáo ĐTM là cơ sở pháp lý giúp cho các cơ quan chức năng về BVMT trong việc quan trắc giám sát chất lượng môi trường, đồng thời cung cấp những số liệu, tài liệu thích hợp phục vụ chương trình BVMT của tỉnh Lai Châu.

Báo cáo này được thực hiện theo các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở phân tích tính chất, thiết bị công nghệ khai thác, chế biến vàng, liệt kê toàn bộ các tác động đến môi trường cã thể xảy ra và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục, hạn chế giảm thiểu các tác động tiêu cực đến các yếu tố tài nguyên môi trường với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download