hoặc

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places

Để giúp học sinh học Tiếng Anh một cách trực quan và sinh động, thầy cô giáo hiên nay hay soạn những giáo án điện tử đặc sắc, thú vị góp phần cho tiết học thêm vui vẻ, sôi nổi. VnDoc.com giới thiệu giáo án Tiếng Anh lớp 7 unit 8 Places, giáo án giúp học sinh luyện tập kỹ hơn về dạng câu hỏi với từ Where và các giới từ chỉ địa điểm, giúp học sinh biết cách đặt câu hỏi và chỉ đường.... mời quý thầy cô tham khảo và sử dụng.

Period 45. Unit 8: places
Lesson 1: a1, 2, 3. p.79 - 81.

I. Aims

  • To help ss further practice with “Where” question and prepositions of place.
  • To help ss know how to ask and give directions.
  • To develop ss’skills.

II. Objectives: By the end of the lesson, ss will be able to ask question with “where” and use prepositions of place to answer, to ask and give directions.

III. Ways of working: T-WC, pair work, individual work.

IV. Materials: Text book, pictures, cards.

V. Anticipated poblems: The lesson may take time.

VI. Teaching steps

1. Warm up: (1 minute) Greet and check the ss’ attendance.

2. Revision: (5 minutes) Jumbled words.

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places

* Key: station; market; hospital; bank; hotel; post office.

3. New lesson:

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download