hoặc

Hệ thống giáo án điện tử VnDoc.com mời bạn cùng tham khảo Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài “Axit sunfuric - Muối sunfat” miễn phí. Trong giáo án này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu Cấu tạo và tính chất vật lí của H2SO4, Cách pha loãng H2SO4 đặc... giáo án bài “Axit sunfuric - Muối sunfat” được biên soạn rõ ràng, phù hợp với trình độ của học sinh.

Giáo án bài “Axit sunfuric - Muối sunfat”

BÀI 33: AXIT SUNFURIC – MUỐI SUNFAT

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Biết được:

 • Cấu tạo và tính chất vật lí của H2SO4.
 • Tính chất hóa học của axit H2SO4 loãng và đặc.
 • Cách pha loãng H2SO4 đặc.

- Hiểu được:

 • Nguyên nhân cách pha loãng H2SO4 đặc.
 • Axit sunfuric loãng là một axit mạnh, có đầy đủ tính chất chung của axit.
 • Axit sunfuric đặc nóng có tính chất đặc biệt là tính oxi hóa mạnh.

2. Kỹ năng:

 • Quan sát thí nghiệm, hình ảnh…rút ra nhận xét về tính chất của axit sunfuric loãng và đặc.
 • Viết PTHH minh họa tính chất hóa học của axit  H2SO4 loãng và đặc.
 • Giải một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.

3. Trọng tâm:

 • Tính axit mạnh và tính oxi hóa của  H2SO4 loãng là do H+ trong phân tử.
 • Tính oxi hóa mạnh của  H2SO4 đặc nóng là do gốc SO42- chứa S có số oxi hóa cao nhất (+6).

II. Phương pháp và đồ dùng dạy học

1. Phương pháp:

 • Trực quan: thí nghiệm biểu diễn của giáo viên.
 • Thuyết trình, đàm thoại nêu vấn đề.

2. Đồ dùng dạy học:

 • Dụng cụ: Ống nghiệm, kẹp gỗ, bông, giấy quỳ, giá đựng ống nghiệm, đèn cồn, đũa thủy tinh, cốc thủy tinh.
 • Hóa chất: H2SO4 loãng, H2SO4 đặc, đồng lá, đinh sắt, BaCl2, nước cất.

III. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên

 • Soạn giáo án.
 • Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm.

2. Chuẩn bị của học sinh:

 • Đọc trước bài mới.

IV. Hoạt động dạy học

1. Ổn định tình hình lớp: (2p)

 • Kiểm tra sĩ số lớp...

2. Kiểm tra bài cũ: (5p)

- Y/c một HS lên bảng hoàn thành sơ đồ phản ứng:

Giáo án Axit sunfuric - Muối sunfat

3. Giảng bài mới: (35p)

- Giới thiệu bài: (2p)

Ở các tiết trước chúng ta đã học về lưu huỳnh và các hợp chất của lưu huỳnh với hiđro và oxi như hiđrosunfua, lưu huỳnh đioxit và lưu huỳnh trioxit. Đặc biệt là trong phần lưu huỳnh trioxit chúng ta đã học phản ứng lưu huỳnh trioxit tác dụng với nước tạo axit sunfuric. Axit sunfuric là một axit phổ biến, chúng ta đã gặp nhiều ngay từ các lớp dưới nhưng tính chất cụ thể của nó thì chúng ta chưa nghiên cứu. Và bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu kĩ hơn về tính chất vật lí và tính chất hóa học của axit sunfuric.

- Tiến trình bài dạy: (33p)

Giáo án Axit sunfuric - Muối sunfat

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download