hoặc

Với đề tài nghiên cứu: Phát triển kênh phân phối Bancassuraca của Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC) - thực trạng và giải pháp, bài tiểu luận môn nguyên lý và thực hành bảo hiểm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên trong khi chuẩn bị đề tài và tài liệu tham khảo cho bài tiểu luận hết môn sắp tới của mình.

Tiểu luận: Phát triển kênh phân phối Bancassurace của tổng công ty bảo hiểm BIDV

LỜI MỞ ĐẦU

Kể từ khi gia nhập WTO năm 2007, các doanh nghiệp Việt Nam bên cạnh việc nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển thì cũng phải đương đầu với rất nhiều thách thức lớn. Các doanh nghiệp nước ngoài được phép mở rộng đầu tư vào Việt Nam đang và sẽ là một bài toán cạnh tranh nan giải đối với tất cả các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp có quy mô nhỏ phải làm gì để tồn tại, các doanh nghiệp lớn phải có những phương cách nào để giữ vững thị phần và không bị nuốt chửng một cách bất ngờ.

Mỗi cơ hội kinh doanh luôn luôn đi kèm và tồn tại những rủi ro, sự cố mà doanh nghiệp không lường trước được. Trong xã hội, đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì mỗi cá nhân đã có những nhu cầu cao hơn tới sức khỏe, tính mạng, tài sản… Vì vậy, ngoài những dòng sản phẩm bảo hiểm truyền thống thì các công ty bảo hiểm cần phải mở rộng thêm những dòng sản phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, và việc xuất hiện những dòng sản phẩm Bancassurance đã mang lại những lợi ích nhất định không chỉ cho các doanh nghiệp bảo hiểm mà còn đem đến nguồn lợi nhuận đáng kể cho các ngân hàng.

Loại hình bảo hiểm Bancassurance mới chỉ xuất hiện ở Việt Nam được vài năm trở lại đây, tài liệu về loại hình này vẫn còn rất ít và chưa được đi sâu nghiên cứu, khai thác ở hầu hết các công ty bảo hiểm cũng như các ngân hàng Việt Nam.

Nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài: “Phát triển kênh phân phối Bancassuraca của Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC) - thực trạng và giải pháp” để làm rõ khái niệm về Bancassurance, lợi ích mang lại cho khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm, các ngân hàng từ mô hình liên kết này.

Bài nghiên cứu gồm 3 chương:

Chương 1: Giới thiệu tổng quát về Bancassurance và thực tế vận dụng tại thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Chương 2: Tình hình triển khai Bancassurance tại tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC).

Chương 3: Giải pháp để thúc đẩy phát triển Bancassurance tại thị trường Việt Nam nói chung và BIC nói riêng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download