hoặc

Thư viện giáo án VnDoc.com mời bạn cùng tham khảo Giáo án điện tử môn Toán lớp 2 bài “Mi li mét” miễn phí dưới đây. Trong giáo án này, các bài học được xây dựng theo từng chủ đề khác nhau, giáo án sẽ giúp học sinh hiểu được: kí hiệu, tên gọi, độ lớn của đơn vị mi li mét, mối quan hệ giữa cm và mm... Mời các bạn cùng xem và tải về sử dụng.

Giáo án bài "Mi li mét"

BÀI: MI – LI - MÉT

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp HS:

  • Nắm được tên gọi, kí hiệu và độ lớn của đơn vị mm.
  • Nắm được quan hệ giữa cm va mm.
  • Tập ước lượng độ dài theo đơn vị cm và mm.

2. Kỹ năng: HS chuyển đổi đơn vị đo, làm tính, giải toán và tập ước lượng theo đơn vị km đúng, nhanh, thành thạo.

3. Thái độ: Tính cẩn thận, ham thích học toán.

*HSKT: Nắm được tên gọi, kí hiệu và độ lớn của đơn vị mm

II. Chuẩn bị: Thước kẻ HS với các vạch chia thành từng mm. Bảng phụ ghi sẵn BT 2,4.

III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

A. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 1HS lên bảng nêu mới quan hệ giữa km và m.

- Nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp và ghi đề bài lên bảng.

2. Giảng bài:

Hoạt động 1: Giới thiệu đơn vị đo độ dài Mi li mét (mm).

- Yêu cầu HS kể tên các đơn vị độ dài đã học.

- Yêu cầu HS quan sát độ dài 1 cm trên trước kẻ HS và hỏi: Độ dài 1cm, chẳng hạn từ vạch 0 đến vạch 1, được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau?

- Giới thiệu cho HS biết độ dài của 1 phần chính là 1mm.

- Vậy 1cm = ? mm.

Viết lên bảng: 1cm = 10mm.

- 1m = ? mm

Viết lên bảng: 1m = 1000mm.

- Gọi vài HS nhắc lại:

1cm = 10 mm; 1m = 1000mm.

Hoạt động 2: Thực hành.

BÀI 1/153: Số? (TB)

- Lưu ý HS vận dụng quan hệ giữa dm, cm, m, km và mm để làm bài.

- Gọi 3 HS lên bảng làm.

- Nhận xét, ghi điểm.

* Lưu ý HS nắm được mối quan hệ giữa cm và mm.

- 267 km ……

276 km.

324 km ……322km.

278 km ……

278km.

- 1 HS lên bảng trả lời.

- Lắng nghe.

- Trả lời.

+ 10 phần bằng nhau.

+ 1cm = 10mm.

+ 1m = 1000mm.

- Vài HS nhắc lại.

- Lớp làm vào bảng con.

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Quan sát hình vẽ trả lời.

- HS lên bảng làm bài

- Lớp làm vào vở.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download