hoặc

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp môn hóa, ôn thi đại học khối A, B tốt hơn. Mời các bạn tải về để tham khảo, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi Quốc gia sắp tới.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

SỞ GD&ĐT THANH HOÁ
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2 (2014- 2015)
MÔN HOÁ HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút)
Đề thi gồm 5 trang 
  Mã đề 123

Cho biết nguyên tử khối (theo đvc) của các nguyên tố:H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K= 39; Ca = 40, Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag=108; Ba = 137.

Câu 1: Chất không tham gia phản ứng thủy phân là

A. Saccarozơ.                        B. Protein.                        C. Tinh bột.                       D. Glucozơ.

Câu 2: Chất có tính lưỡng tính là

A. NaOH.                            B. NaHCO3.                   C. KNO3.                        D. NaCl.

Câu 3: Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức mạch hở (MX < MY); T là este hai chức tạo bởi X, Y và một ancol no mạch hở Z. Đốt cháy hoàn toàn 6,88 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T bằng một lượng vừa đủ O2, thu được 5,6 lit CO2 (đktc) và 3,24 gam nước. Mặt khác 6,88 gam E tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 12,96 gam Ag. Khối lượng rắn khan thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với 150 ml dung dịch KOH 1M là

A. 10,54 gam                      B. 14,04 gam                 C. 12,78 gam                 D. 13,66 gam

Câu 4: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) gọi là

A. thạch cao khan.                B. thạch cao sống.           C. đá vôi.                        D. thạch cao nung.

Câu 5: Chất không phải axit béo là

A. axit axetic.                    B. axit panmitic.             C. axit stearic.                D. axit oleic.

Câu 6: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,2.                           B. 9,6.                           C. 8,2.                             D. 16,4.

Câu 7: Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là

A. 1,35 gam.                    B. 8,10 gam.                  C. 5,40 gam.                    D. 2,70 gam.

Câu 8: Đun nóng hỗn hợp gồm1 mol HCOOH, 1 mol CH3COOH và 2 mol C2H5OH ở toC (trong bình kín dung tích không đổi) đến trạng thái cân bằng thu được 0,6 mol HCOOC2H5 và 0,4 mol CH3COOC2H5. Nếu đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol HCOOH, 3 mol CH3COOH và a mol C2H5OH ở điều kiện như trên đến trạng thái cân bằng thu được 0,8 mol HCOOC2H5. Giá trị a là

A. 12,88 mol                     B. 9,97 mol                   C. 5,6 mol                       D. 6,64 mol

Câu 9: Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là

A. 2,0.                            B. 2,2.                           C. 6,4.                             D. 8,5.

Câu 10: Cho dãy các chất: CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 4.                               B. 1.                              C. 3.                               D. 2.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download