hoặc

Mời bạn cùng tham khảo Giáo án điện tử Ngữ văn lớp 10 dành cho ban cơ bản miễn phí dưới đây. Trong giáo án Ngữ văn lớp 10 cơ bản này, các bài học được xây dựng theo từng chủ đề khác nhau. Dựa vào chủ đề chính của từng bài giảng, phù hợp với trình độ của học sinh.

Giáo án điện tử Ngữ văn lớp 10

TỔNG QUAN VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM

I. Mục tiêu bài học

Giúp học sinh:

  • Nắm được các bộ phận lớn và sự vận động, phát triển của văn học.
  • Nắm được nét lớn về nội dung và nghệ thuật.

II. Phương tiện thực hiện

  • SGK, SGV.
  • Thiết kế bài giảng.

III. Cách thức tiến hành

  • Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các hình thức trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi.

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Giới thiệu bài mới.

Giáo án Ngữ văn lớp 10 cơ bản

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download