hoặc

Giáo án điện tử Địa lí lớp 10 sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức các vấn đề liên quan đến: địa lý tự nhiên, các phép hình chiếu bản đồ cơ bản, phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ... Bộ giáo án soạn sẵn cho môn Địa lí lớp 10 là nguồn tài liệu bổ ích và thiết thực để giáo viên sẵn sàng cho những tiết dạy hiệu quả trên lớp.

Giáo án điện tử Địa lí lớp 10

PHẦN I: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ

Bài 1: Các phép hình chiếu bản đồ cơ bản

I. Mục tiêu: Sau bài này học sinh cần:

1. Kiến thức:

  • Nêu rõ vì sao cần có các phép chiếu hình bản đồ khác nhau.
  • Hiểu rõ một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản.

2. Kỹ năng:

  • Phân biệt được một số lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ, từ đó biết được mạng lưới kinh vĩ tuyến đó của phép chiếu hình bản đồ nào.
  • Thông qua phép chiếu hình bản đồ, biết được khu vực nào là khu vực tương đối chính xác của bản đồ, khu vực nào kém chính xác hơn.

3. Thái độ:

  • Thấy được sự cần thiết của bản đồ trong học tập.

II. Thiết bị dạy học: Tập bản đồ thế giới và các châu lục.

III. Trọng tâm bài học

  • Phép chiếu phương vị đứng và phép chiếu hình nón đứng.

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp.

2. Giới thiệu môn học, chương trình học của lớp.

3. Bài mới.

Giáo án Địa lí lớp 10 cơ bản

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download