hoặc

Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu đơn này gồm các nội dung: thông tin khách hàng, khiếu nại của khách, yêu cầu của khách hàng...

Customer service request

Customer:

Date:

Contact:

Originator:

 

Department:

Telephone:

Telephone:

Customer complaint:

 

 

Customer Requests the Following Action:

 

 

Person Assigned for Resolution:  

Recommended Action/Action Taken:

 

 

 

Customer Follow-up Notes:

Issue Resolved: Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng - Tiếng Anh yes            Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng - Tiếng Anh no

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download