hoặc

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn "Đề thi thử đại học môn Lý lần 3 năm 2014 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội". Tài liệu này bao gồm đề thi và đáp án kèm theo, giúp các bạn học sinh lớp 12 tự ôn luyện môn vật lý chuẩn bị cho kì thi đại học, cao đẳng sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ NĂM 2014 LẦN 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 
----------------------------------------

 

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III - NĂM HỌC 2013-2014 
MÔN VẬT LÝ 
Thời gian làm bài: 90 phút 
(50 câu trắc nghiệm)

Họ tên thí sinh:......................................................... Số báo danh: .........................     Mã đề thi 136

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; 1 u = 931,5 MeV/c2 .

Câu 1: Mạch điện nối tiếp R1L1C1 có tần số cộng hưởng f1. Mạch điện nối tiếp R2L2C2 có tần số cộng hưởng f2. Biết f2 = f1. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng là f. Tần số f liên hệ với tần số f1 theo hệ thức:

A. f = 2f1.                           B. f = 4f1.                     C. f = 3f1.                         D. f = f1.

Đề thi thử đại học môn Lý lần 3 năm 2014 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội
Câu 3: Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua một vòng dây có giá trị cực đại là 2 mWb và biến thiên điều hòa với tần số 50 Hz. Suất điện động do máy này phát ra có giá trị hiệu dụng là
A. 88858 V.                       B. 12566 V.                   C. 88,86 V.                        D. 125,66 V.

Câu 4: Nói về độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ, phát biểu nào say đây đúng?

A. Độ phóng xạ càng lớn nếu khối lượng của mẫu càng lớn.
B. Độ phóng xạ tăng khi tăng nhiệt độ của mẫu phóng xạ.
C. Có thể tăng độ phóng xạ bằng cách tăng từ trường nơi đặt mẫu.
D. Độ phóng xạ tỉ lệ thuận với thời gian.

Câu 5: Cho mạch điện AB gồm cuộn dây có điện trở thuần R = 100 Ω, độ tự cảm L = 1/(2π) H mắc nối tiếp với cực dương của điốt Đ. Điốt Đ có điện trở thuận không đáng kể, có điện trở ngược rất lớn. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp uBA = 200cos(100πt) V thì công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch AB là P1. Nếu đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp uAB = 200cos2 (100πt) V thì công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch AB là P2. Tỉ số P 2/P1 là:

A. 9                               B. 1/6                             C. 6                                     D. 1/9

Câu 6: Hai cuộn dây (R1, L1) và (R2, L2) mắc nối tiếp nhau và đặt vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U1 và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng của các cuộn dây. Điều kiện để U1 + U2 = U là:

Đề thi thử đại học môn Lý lần 3 năm 2014 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội

Câu 10: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, hai khe cách nhau 0,8 mm, khoảng vân quan sát được là 1 mm. Dịch chuyển màn quan sát lại gần hai khe thêm một khoảng 50 cm thì khoảngvân mới là 0,75 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc đã dùng là

A. 0,4 µm.                           B. 0,44 µm.                     C. 0,5 µm.                       D. 0,48 µm

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download