hoặc

Để đáp ứng nhu cầu tham khảo các giáo án giảng dạy hay, thư viện giáo án VnDoc.com xin gửi đến Giáo án môn Toán lớp 12 bài “Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một hàm số” dành cho quý thầy cô làm tư liệu. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

Giáo án bài “Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một hàm số”

BÀI: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA MỘT HÀM SỐ

I. Tóm tắt lý thuyết

1. Để tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của một hàm số, ta có hai quy tắc sau đây:

Giáo án ôn thi đại học môn Toán bài Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một hàm số

 

 

 

Giáo án ôn thi đại học môn Toán bài Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một hàm số

II. Một số ví dụ

Giáo án ôn thi đại học môn Toán bài Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một hàm số

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download