hoặc

Giáo án điện tử môn Hóa học lớp 9 bài “Benzen”giúp học sinh nắm vững kiến thức về công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của benzen, hiểu được tính chất hóa học của benzen.... Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

Giáo án bài Benzen

BÀI: BENZEN

I. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, học sinh cần đạt được:

1. Kiến thức:

 • Biết được công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của benzen.
 • Biết được tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi, độc tính.
 • Hiểu tính chất hóa học: Phản ứng thế với brom lỏng (có bột Fe, đun nóng), phản ứng cháy, phản ứng cộng hiđro.
 • Biết được ứng dụng: Làm nhiên liệu và dung môi trong tổng hợp hữu cơ.

2. Kĩ năng:

 • Rèn luyện kĩ năng đọc tài liệu, nghe, quan sát, tư duy lo-gic.

3. Thái độ:

 • Thông qua bài học này giúp HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của GV:

 • Mô hình phân tử benzen dạng rỗng.
 • Hóa chất và dụng cụ cần thiết.

2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở, dụng cụ học tập, chuẩn bị bài mới.

III. Phương pháp dạy học

 • Phương pháp thảo luận nhóm.
 • Phương pháp quan sát.
 • Phương pháp dùng lời.

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp (1’):

Nội dung bài học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Giáo án Hóa học 9 bài Benzen

Giáo án Hóa học 9 bài Benzen

2. Kiểm tra bài cũ (7’):

Câu hỏi (10đ): Nêu CTPT, đặc điểm liên kết và tính chất hóa học cuả axêtilen.

So sánh cấu tạo và tính chất hóa học của metan, axetilen, etilen.

 

 

 

 

3. Bài mới:

Giới thiệu bài (1’): Benzen là hiđrocacbon có cấu tạo khác với metan, etilen, axetilen. Vậy benzen có cấu tạo và tính chất như thế nào? Công thức phân tử và kí hiệu hoá học là gì?

- HS lên bảng trả bài.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download