hoặc

Để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia cũng như kì thi đại học sắp tới, VnDoc.com xin giới thiệu "25 đề thi thử đại học môn hoá năm 2014". Tài liệu này tuyển hợp nhiều đề thi thử môn hoá của các trường thpt, có đáp án kèm theo giúp các bạn có thể tự ôn luyện và kiểm tra kiến thức dễ dàng, thích hợp với các bạn có nguyện vọng thi đại học các khối A, B. Mời các bạn cùng tham khảo.

25 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ

25 ĐỀ THI THỬ

ĐỀ SỐ 01

1. Cấu hình electron nào sau đây là của Fe, biết Fe có số thứ tự 26 trong bảng tuần hoàn.

A. 1s22s2p63s23p64s23d6
C. 1s22s2p63s23p63d74s1.
B. 1s22s2p63s23p63d64s2.
D. 1s22s2p63s23p63d8.

2. Khi để sắt trong không khí ẩm thường bị

A. thuỷ phân.      B. khử.                 C. oxi hóa.           D. phân huỷ.                                          

3. Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO

A. H2O.               B. dd HCl.           C. dd NaOH.      D. dd H2SO4.

4. Đốt hỗn hợp bột sắt và iốt dư thu được

A. FeI2.                                           B. FeI3.

C. hỗn hợp FeI2 và FeI3.                  D. không phản ứng.

5. Khi cho Na vào các dung dịch Fe2(SO4)3, FeCl2, AlCl3, thì có hiện tượng nào xảy ra ở cả 3 cốc:

A. có kết tủa.                                  B. có khí thoát ra.

C. có kết tủa rồi tan.                        D. không có hiện tượng gì.

6. Để điều chế Na người ta dùng phương pháp

A. nhiệt phân NaNO3.

B. điện phân dung dịch NaCl.

C. điện phân nóng chảy NaCl.

D. cho K phản ứng với dung dịch NaCl.

7. Hoà tan hoàn toàn hợp kim Li, Na và K vào nước thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được 16,2 gam chất rắn. Khối lượng hợp kim đã trên là:

A. 9,4 gam.          B. 12,8 gam.        C. 16,2 gam.        D. 12,6 gam.

8. Các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, H2O đều là

A. axit.                                            B. bazơ.

C. chất trung tính.                            D. chất lưỡng tính.

9. Cho các dung dịch HCl vừa đủ, khí CO2, dung dịch AlCl3 lần lượt vào 3 cốc đựng dung dịch NaAlO2 đều thấy

A. có khí thoát ra.                           B. dung dịch trong suốt.

C. có kết tủa keo trắng.                   D. có kết tủa sau đó tan dần.

10. Cho 3,87 gam Mg và Al vào 200ml dung dịch X gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dung dịch B và 4,368 lít H2 ở đktc. Phần trăm khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp lần lượt là

A. 72,09% và 27,91%.                     B. 62,79% và 37,21%.

C. 27,91% và 72,09%.                     D. 37,21% và 62,79%.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download