hoặc

Check Your English Vocabulary for Banking and Finance của tác giả Jon Marks mang đến những bài kiểm tra từ vựng Tiếng Anh về ngành Ngân hàng và Tài chính, giúp các bạn củng cố và nâng cao vốn từ vựng của ngành này, từ đó phát triển khả năng học tập và làm việc của mình.

Check Your English Vocabulary for Banking and Finance

Check Your English Vocabulary for Banking and Finance

Cuốn sách Check Your English Vocabulary for Banking and Finance được viết dành cho những người theo học ngành Ngân hàng và Tài chính tại các trường đại học dùng Tiếng Anh và những người cần sử dụng Tiếng Anh trong các ngân hàng, tài chính. Cuốn sách gồm nhiều từ vựng hữu ích để làm việc trong ngành Ngân hàng, các phòng ban tài chính và giúp bạn giao tiếp trong các tình huống liên quan đến giao dịch tài chính.

Cuốn sách Check Your English Vocabulary for Banking and Finance bản PDF nhấn mạnh vào các từ vựng cần thiết dùng trong ngành tài chính, thảo luận về các vấn đề tài chính và đưa ra các dự án kế hoạch. Cuốn sách không đưa ra các điều khoản sử dụng chuyên ngành như những cuốn sách chuyên môn. Cuốn sách phù hợp với những người có trình độ Tiếng Anh trung cấp trở lên.

Các từ vựng được sắp xếp theo chủ đề. Các bạn có thể chọn chủ đề mà mình quan tâm và ôn tập trước. Các bạn có thể bỏ qua những phần không hữu ích với mình hoặc luyện tập các bài khác nhau không theo thứ tự. Đáp án của các bài tập được đưa ra cuối cuốn sách, sau khi làm xong, các bạn có thể tra cứu một cách thuận tiện.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download