hoặc

Hệ thống giáo án điện tử VnDoc.com mời bạn cùng tham khảo Giáo án môn Hóa học lớp 10 bài “Hidro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit” miễn phí. Trong giáo án này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, cách điều chế SO2, SO3... giáo án bài “Hidro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit” được biên soạn rõ ràng, phù hợp với trình độ của học sinh.

Giáo án bài "Hidro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit”

Bài 32: HIĐRO SUNFUA(H2S) - LƯU HUỲNH ĐIOXIT(SO2) - LƯU HUỲNH TRIOXIT(SO3)

I. Mục tiêu bài học

1. Về kiến thức

  • Học sinh biết: tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính oxit axit, ứng dụng và phương pháp điều chế SO2, SO3.
  • Học sinh hiểu: tính chất hoá học của SO2 (vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử), tính oxit axit của SO3.

2. Về kĩ năng:

  • Dự đoán, kiểm tra, kết luận được về tính chất hoá học của SO2, SO3.
  • Viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất của SO2, SO3.
  • Nhận biết SO2.

II. Chuẩn bị

  • Gv: Giáo án bài dạy.
  • Hs: Ôn lại kiến thức cũ, đọc trước bài mới.

III. Tiến trình giảng dạy

1. Ổn định tổ chức

2. Bài mới

Giáo án Hidro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download