hoặc

Giáo án điện tử môn Toán lớp 6 bài Quy đồng mẫu nhiều phân số bám sát kiến thức, kỹ năng và những quy định trong chương trình sách giáo khoa môn Toán lớp 6, đồng thời đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy vai trò chủ thể năng động sáng tạo của mỗi học sinh. Chính vì vậy, bên cạnh những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, học sinh còn được tiếp cận với những kiến thức và phương pháp học mới mẻ, hiệu quả hơn.

Giáo án bài Quy đồng mẫu nhiều phân số

BÀI 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

I. Mục tiêu

Qua bài học HS cần:

1. Kiến thức:

  • Hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số, nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu nhiều phân số.

2. Kĩ năng:

  • Có kĩ năng quy đồng mẫu các phân số (các phân số này có mẫu là số có không quá 3 chữ số).

3. Thái độ:

  • Xây dựng ý thức làm việc theo quy trình, theo thói quen tự học.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Chuẩn bị của giáo viên: Thước kẻ, SGK, giáo án, bảng phụ, phiếu học tập.

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập, chuẩn bị bài trước.

III. Phương pháp dạy học: Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm.

IV. Tiến trình dạy học:

1. Tổ chức ổn định lớp (1 phút):

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút).

Giáo án bài Quy đồng mẫu nhiều phân số

3. Bài mới:

Giáo án bài Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download