hoặc

Thư viện giáo án VnDoc.com xin gửi đến quý thầy cô giáo án môn Vật lý lớp 9 bài “Hiện tượng cảm ứng điện từ”. Thông qua bài học, học sinh hiểu được: định nghĩa và ý nghĩa từ thông, Trình bày được định luật Faraday, định luật Lentz, nắm được hiện tượng cảm ứng điện từ.... Mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Giáo án bài “Hiện tượng cảm ứng điện từ”

Bài 38: HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Phát biểu được định nghĩa và ý nghĩa từ thông.
  • Nắm được hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng.
  • Trình bày được định luật Faraday, định luật Lentz.

2. Kĩ năng:

  • Nhận biết được sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng trong mạch kín.
  • Vận dụng được định luật Lentz xác định chiều dòng điện cảm ứng.
  • Vận dụng được định luật Faraday tìm suất điện động cảm ứng.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên:

  • Bài giảng trình chiếu powerpoint.
  • Dụng cụ trình chiếu
  • Nội dung ghi bảng:

Giáo án bài Hiện tượng cảm ứng điện từ

2. Học sinh:

  • Ôn lại những kiến thức về hiện tượng cảm ứng điện từ đã học ở lớp 9.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download