hoặc

Market Planning Checklist
Bảng kiểm tra lập kế hoạch Marketing

Trước khi bạn bắt đầu một chiến dịch tiếp thị, hãy trả lời các câu hỏi về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ của bạn sau đây:

Bạn đã phân tích thị trường cho sản phẩm, dịch vụ của bạn chưa? Bạn có biết những đặc tính nào của sản phẩm, dịch vụ của bạn hấp dẫn các phân đoạn thị trường khác nhau?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Khi quyết định thông điệp tiếp thị, bạn miêu tả lợi ích của sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng như thế nào?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Bạn đã chuẩn bị cơ cấu giá bán? Bạn giảm giá và khuyến mại thế nào và cho ai?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Bạn có chuẩn bị dự toán doanh thu?

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Bạn sẽ sử dụng loại kênh truyền thông nào trong chiến dịch tiếp thị của mình?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Bạn đã chuẩn bị kế hoạch khuếch trương bán hàng?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Bạn đã chuẩn bị chiến dịch công bố công chúng?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Các tài liệu tiếp thị của bạn có đề cập tới các thiết bị hoặc dịch vụ phụ trợ mà khách hàng có thể muốn mua thêm?

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

Nếu bạn bán hàng hóa, bạn đã chuẩn bị tờ thông tin hướng dẫn cơ cấu hoạt động và lắp đặt rõ ràng? Bạn bảo hành sản phẩm như thế nào? Dịch vụ khách hàng và hỗ trợ khách hàng hậu mãi của bạn ra sao?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Bạn có mua bảo hiểm về tổn thất do trách nhiệm liên đới khi khách hàng sử dụng hàng?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Cách bạn đóng gói hàng có dễ hấp dẫn thị trường mục tiêu?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Nếu sản phẩm của bạn có thể đăng ký bản quyền, bạn đã đăng ký chưa?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Bạn sẽ phân phối sản phẩm như thế nào?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Bạn đã chuẩn bị phần viết miêu tả nội dung công việc cho tất cả các nhân viên tiếp thị thực hiện kế hoạch tiếp thị của bạn?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download