hoặc

Tiểu luận: 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong ngành xây dựng

MỞ ĐẦU

Lao động là hoạt động quan trọng nhất tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố quyết định cho sự phát triển của hình thái xã hội và điều này không tách rời cách thức lao động an toàn và môi trường lao động trong lành. Chính vì vậy, pháp luật đã quy định quyền và nghĩa vụ của các mối quan hệ trong sản xuất, trong đó có quyền và trách nhiệm về an toàn - vệ sinh lao động nhằm bảo vệ con người, bảo vệ nguồn nhân lực - chủ thể, động lực mọi hoạt động xã hội.

Về mặt quốc tế, khách hàng ngày nay đòi hỏi sản phẩm không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn phải được sản xuất trong môi trường an toàn sức khoẻ và các quyền lợi xã hội vủa người lao động được đảm bảo.

Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta xác định bảo hộ lao động là một chính sách lớn. Chăm lo cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo các yêu cầu về an toàn - vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ trọng yếu để đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội.

Ở nước ta, công nghiệp là ngành kinh tế then chốt trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Đây là ngành kinh tế có giá trị tổng sản lượng liên tục tăng và có đóng góp lớn cho GDP nước ta.

Đặc biệt là trong những năm gần đây, ngành công nghiệp đã có những bước tiến vượt bậc. Sản xuất công nghiệp rất đa dạng, hơn nửa số doanh nghiệp có thiết bị cũ, điều kiện lao động còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố cho người lao động. Trên thực tế, môi trường lao động trong ngành khá phức tạp và càng phức tạp hơn khi ngành công nghiệp đang cùng đất nước nước bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bởi vì cùng với quá trình đó, ngành có quy mô xây dựng và sản xuất ngày càng phát triển, sử dụng nhiều công nghệ mới, với máy móc vật tư rất đa dạng về chủng loại, nên các nhân tố có thể gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động ngày càng gia tăng. Mặc dù môi trường lao động ngành côngnghiệp đã được quan tâm cải thiện hơn trước nhưng vẫn có chỉ số ô nhiễm cao. Cho nên, việc thực hiện những biện pháp nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ và giữ gìn sức khỏe cho người lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp là một yêu cầu rất cấp thiết.

Chính vì vậy, đề án sẽ tập trung nghiên cứu thực trạng và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp Xây dựng.

Trong quá trình làm bài dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể tránh khỏi thiếu sót và sai lầm. Mong cô có ý kiến chỉnh sửa giúp em để có những giải pháp hoàn hảo hơn, góp phần cho đề tài được hay hơn.

Em xin chân thành cám ơn cô!

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download