hoặc

Tuyển tập 10 đề thi thử đại học môn Vật Lý gồm 10 đề thi thử được tác giả Chu Văn Biên tổng hợp và giới thiệu. Tài liệu này giúp các bạn học sinh tự ôn luyện và hoàn thiện kiến thức của mình để chuẩn bị cho kì thi vào đại học sắp tới. Mỗi bộ đề thi đều đi kèm cùng đáp án, các bạn có thể kiểm tra lại dễ dàng sau khi luyện tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

10 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ NĂM 2015

Đề 1
(Dùng để kiểm tra các chương: Dao động cơ học, Sóng cơ học, Điện xoay chiều, Dao động và sóng điện từ)

Câu 1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 8 cm. Trong một chu kì, tỉ số thời gian dãn và nén của lò xo là 2. Tính tần số dao động của con lắc. Lấy g = πm/s2.

A. 2,5 Hz.                B. 1 Hz.                C. 2 Hz.                 D. 1,25 Hz.

Câu 2. Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm, với chu kì 0,1 s. Thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường 10 cm là

A. 1/15 (s).              B. 1/40 (s).            C. 1/60 (s).            D. 1/30 (s).

Câu 3. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp S 1 và S2 dao động cùng pha với tần số 15 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Với điểm M trên mặt nước dao động với biên độ cực tiểu cách S   1, S2 lần lượt là d1 và d2. Chọn phương án đúng.

A. d1 = 25 cm và d2 = 23 cm.                     B. d1 = 25 cm và d2 = 21 cm.

C. d1 = 28 cm và d2 = 22 cm.                     D. d1 = 27 cm và d2 = 22 cm

Tuyển tập 10 đề thi thử đại học môn Vật Lý

A. U = 100 V; φ = - π/3.                        B. U = 200 V; φ = - π/3.
C. U = 150 V; φ = - π/6.                        D. U = 100 V; φ = - π/2

Câu 7. Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L, một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch, người ta đo được điện áp trên R, L, C lần lượt là UR = 120 (V), UL = 50 (V), UC = 100 (V). Nếu mắc song song với tụ điện nói trên một tụ điện cùng điện dung thì điện áp trên hai đầu điện trở bây giờ đo được là

A. 100 V.               B. 130 V.                 C. 150 V.               D. 50 V.

Câu 8. Một đèn ống được thắp sáng nhờ điện áp xoay chiều có biên độ U 0 = 311 (V) tần số 50 Hz, đèn chỉ sáng khi điện áp đặt vào nó có giá trị tức thời thỏa mãn u ≥ 160 (V). Lấy π = 3,1416. Thời gian đèn sáng trong một chu kỳ dòng điện là

A. 3,28 ms.           B. 6,56 ms.             C. 0,01312 s.           D. 0,01495 s

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download