hoặc

Lịch sử bang giao Việt Nam - Đông Nam Á do TS. Trần Thị Mai biên soạn gồm 5 chương giúp các bạn tìm hiểu thêm các kiến thức về lịch sử đất nước.

Ngay từ những năm cuối thế kỷ XIX, khu vực Đông Nam Á đã trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà "Đông Phương học" do tính chất quan trọng và nổi bật về vị trí địa lý mang tính chất chiến lược của nó. Tiếp đó, những khám phá mới về những bước đi đầu tiên của loài người, tiến trình lịch sử dụng nước và giữ nước sôi động cùng với sự xác lập thường xuyên mối liên hệ của khu vực này với thế giới... đã đưa Đông Nam Á trở thành một trong những khu vực có ý nghĩa quan trọng trong toàn bộ lịch sử thế giới. Cho đến nay, mặc dù còn có những ý kiến khác nhau về tiến trình lịch sử cũng như vị trí và vai trò của Đông Nam Á trong lịch sử văn minh nhân loại, song không còn ai nghi ngờ gì nữa về sự hiện diện và quá trình phát triển liên tục với những tính cách hết sức riêng biệt của nó.

Lịch sử bang giao Việt Nam – Đông Nam Á gồm 5 chương:

Chương I: Cơ sở hình thành bang giao Việt Nam – Đông Nam Á

Chương II: Bang giao Việt Nam – Đông Nam Á thời cổ đại và trung đại
Chương III: Bang giao Việt Nam – Đông Nam Á thời cận đại
Chương IV: Bang giao Việt Nam – Đông Nam Á thời hiện đại
Chương V: Một vài nhận xét thay kết luận

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download