hoặc

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2015 trường THPT Bắc Quỳnh Lưu, Nghệ An là đề thi thử đại học môn Địa lý, đề thi thử tốt nghiệp môn Địa lý có đáp án mà VnDoc gửi đến các bạn và thầy cô tham khảo, ôn tập kiến thức môn Địa lý chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia môn Địa lý, luyện thi đại học khối C.

Đề thi thử Quốc gia môn Địa lý

Sở GD & ĐT Nghệ An
Trường THPT BẮC QUỲNH LƯU
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015
Môn: Địa Lý
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu I. (2,0 điểm)

1. Hãy phân tích thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của khu vực đồi núi nước ta. 

2. Cho bảng số liệu:

Tổng số dân, số người thiếu việc làm và số người thất nghiệp năm 2006.

Đơn vị: Người

Năm Tổng số dân Số người thiếu việc làm Số người thất nghiệp
2006 84156000 6816000 1767270

a. Tính tỷ lệ số người thiếu việc làm và thất nghiệp nước ta năm 2006.

b. Nêu các biện pháp để giải quyết vấn đề việc làm hiện nay. 

Câu II. (3,0 điểm)

1. Chứng minh rằng cơ cấu ngành công nghiệp nước ta khá đa dạng và đang có sự chuyển dịch? Vì sao công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm?

2. Kể tên các trung tâm công nghiệp của khu vực Trung du miền núi bắc bộ nước ta? Vùng trung du miền núi bắc bộ có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào để phát triển công nghiệp?

Câu III. (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

1. Trình bày quy mô và cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp: Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa.

2. Vì sao Thành phố Hồ chí minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta?

Câu IV. (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ NƯỚC TA NĂM 2000 - 2006.

(Đơn vị: nghìn người)

Năm 2000 2006
Ngành
Nông – lâm – ngư nghiệp 24481 24172
Công nghiệp – xây dựng 4929 8296
Dịch vụ 8198 10966
Tổng số 37608 43434

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu lao động phân theo các ngành kinh tế ở nước ta năm 2000 và 2006.

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo các ngành kinh tế ở nước ta trong thời gian trên.

---------Hết-------

Học sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam

 Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý

Câu 1:

* Thế mạnh:

 • Có nhiều khoáng sản: than, sắt, thiếc, đồng, chì, vàng, bạc..
 • Nhiều rừng ..Nhiều cao nguyên đồng cỏ có khả năng phát triển lâm nghiệp, cây công nghiệp, chăn nuôi...
 • Sông suối có giá trị thủy điện; Nhiều tiềm năng du lịch.

* Hạn chế:

 • Địa hình bị cắt xẻ....;
 • Thiên tai:......

2. Xử lý bảng số liệu.

a. Tính tỷ lệ người thiếu việc làm và số người thất nghiệp năm 2006.

Đơn vị: %.

Năm Tổng số dân Số người thiếu việc làm Số người thất nghiệp
2006 100% 8.09% 2.1%

b. Hướng giải quyết việc làm:

 • Phân hóa lại dân cư lao động
 • Giảm sinh
 • Đa dạng các loại hình sản xuất đặc biệt là Dịch vụ
 • Thu hút đầu tư
 • Xuất khẩu lao động
 • Đào tạo nghề.

Câu 2: (1,5 đ)

- Cơ cấu ngành CN nước ta đa dạng: có 3 nhóm CN với 29 ngành CN:

 • CN khai thác: 4 ngành
 • CN chế biến: 23 ngành
 • CN sản xuất, phân phối điện, khi, nước: 2 ngành
 • Các ngành CN trọng điểm: năng lượng, chế biến lương thực thực phẩm, dệt may, hóa chất - phân bón - cao su, vật liệu xây dựng, cơ khi – điện tử.

- Cơ cấu CN đang có sự chuyển dịch rõ rệt thích nghi với tình hình mới:

 • CN chế biến tăng dần và chiếm tỉ trọng giá trị lớn nhất (2005: 83,2%)
 • Nhóm CN khai thác và sản xuất, phân phối điện, khí, nước giảm dần, tỉ trọng nhỏ

- CN chế biến lt-tp là ngành trọng điểm vì:

 • Là ngành có thế mạnh lâu dài từ nguồn nguyên liệu...
 • Đem lại hậu quả KT cao.
 • Thúc đẩy các ngành KT khác đặc biệt là trồng trọt và chăn nuôi.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download