hoặc

VnDoc.com xin giới thiệu tới các ban "Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Lịch Sử trường THPT Lạng Giang số 1, Bắc Giang". Đây là tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn sử, ôn thi đại học môn sử, giúp các bạn tự luyện tập, thử sức trước các kì thi quan trọng sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 1
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN THỨ NHẤT
Môn: LỊCH SỬ
Thời gian: 120 phút không kể thời gian phát đề.

Câu 1: (3 điểm)

Hội nghị Ianta được triệu tập trong hoàn cảnh nào? Quyết định những vấn đề gì? Ý nghĩa của Hội nghị?

Câu 2: (3 điểm)

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 – 1929) đã tác động đến các giai cấp và xã hội Việt Nam như thế nào?

Câu 3: (4 điểm)

Trình bày những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc (1919 – 1930) và tác dụng của những hoạt động ấy đối với cách mạng Việt Nam?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download