hoặc

Với đề tài nghiên cứu: Tác hại của các lò giết mổ gia súc, gia cầm tự phát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bài cáo cáo ngành Môi trường dưới đây có thể giúp các bạn sinh viên năm cuối đang chuẩn bị tìm đề tài và tài liệu tham khảo cho đồ án, khóa luận tốt nghiệp sắp tới đây của mình. Chúc các bạn được đánh giá cao qua kỳ thực tập tốt nghiệp!

Báo cáo chuyên đề: Tác hại của các lò giết mổ gia súc, gia cầm tự phát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Hiện nay tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm thủ công tự phát đang xảy ra ở rất nhiều nơi. Với số lượng điểm giết mổ nhỏ lẻ nhiều và phân bố rải rác khắp các khu dân cư đặc biệt là ở khu vực ven đô và vùng nông thôn làm cho lực lượng cán bộ thú y gặp nhiều khó khăn khi thực hiện kiểm soát giết mổ. Đặc biệt là những nơi đông dân cư, nhu cầu thực phẩm cao đòi hỏi nguồn cung cấp nhiều và rẻ.

Bên cạnh đó các cơ quan chức năng chưa kiểm soát triệt để về vấn đề này nên đã làm cho các điểm giết mổ thủ công mọc lên khắp nơi. Các địa điểm giết mổ tự phát này không đảm bảo điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, không quan tâm đến nguồn gốc của gia súc gia cầm, không có điều kiện giết mổ đảm bảo, không có hệ thống thu gom và xử lí chất thải do quá trình giết mổ nên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Các chất thải được xả tràn lan trong khi giết mổ hay được đổ thẳng xuống sông, cống thoát nước. Các cơ sở giết mổ thực hiện ngay dưới nền nhà, nền sân, giết mổ ngay cạnh sông bên cạnh đó còn chưa kể đến sử dụng ngay nước sông đó để rửa thịt, xả trực tiếp chất thải xuống sông gây ô nhiễm môi trường nước và nguy cơ phát tán dịch bệnh từ GSGC.

Các chất thải rắn như lông, ruột, phân cũng không được xử lí tốt. Ngoài ra, một số hộ tiêu thụ không hết số xương tươi đã đóng bao, đem vứt ở mương khiến nguồn nước sinh hoạt của khu vực bị ô nhiễm nặng. Tình trạng này kéo dài và ngày càng lan rộng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động – thực vật, mỹ quan và hệ sinh thái của khu vực giết mổ và làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn.

Những ảnh hưởng nghiêm trọng trên buộc chúng ta phải rà soát lại sự tồn tại của các điểm giết mổ gia súc gia cầm để tìm ra một giải pháp thích hợp nhất cho từng địa phương, vùng miền cụ thể. Đó cũng là lý do mà nhóm đưa ra đề tài nghiên cứu: “Tác hại của các lò giết mổ gia súc, gia cầm tự phát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

  • Nắm bắt hiện trạng xả thải từ các lò giết mổ tự phát, thủ công trên địa bàn thành phố HCM.
  • Nhận định rõ những tác hại do quá trình xả thải đến môi trường cộng đồng dân cư trong khu vực giết mổ.
  • Tìm ra một số giải pháp khắc phục.

1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

“Nghiên cứu hiện trạng và tác hại của các khu vực giết mổ gia súc, gia cầm thủ công tự phát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download