hoặc

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm phải được thực hiện theo đúng quy trình, từ việc chuẩn bị hồ sơ xét duyệt cho đến giai đoạn gửi về Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp cơ sở và chờ xét duyệt. Người đã có Giấy chứng nhận được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng năm phải tham gia tập huấn để cập nhật các kiến thức chuyên ngành, cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Cá nhân nộp giấy đăng ký tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh...............................
 • Bước 2: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh...................... sẽ gửi thông báo về thời gian và địa điểm học cho cá nhân đã nộp đơn tham gia lớp tập huấn.
 • Bước 3: Cá nhân nhận được thông báo phải tham gia đầy đủ khóa học, tham gia các kỳ kiểm tra đầu vào và ra theo quy định.
 • Bước 4: Sau khi hoàn thành khóa học nếu học viên đạt tiêu chuẩn và nộp đủ lệ phí sẽ được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.......................... cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu không đạt sẽ phải tham gia khóa tập huấn sau.

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh...............................

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

 • .
 • Danh sách học viên đăng ký (đối với cơ sở chế biến thực phẩm).
 • 01 ảnh chân dung cỡ 3x4.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành khóa tập huấn.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh...............................
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (Nếu có): Không.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh...................................
 • Cơ quan phối hợp (Nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.

8. Lệ phí (nếu có)

Lệ phí cấp thẻ chứng nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm: 15.000/1 lần cấp/1 chứng nhận.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

 • Luật An toàn thực phẩm số của Quốc hội ngày 17 tháng 6 năm 2010.
 • Nghị định số ngày 25 tháng 4 năm 2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
 • Thông tư số ngày 12 tháng 9 năm 2012 Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC, ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download