hoặc

Vời đề tài: Ô nhiễm môi trường làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ  Bài tiểu luận dưới  đây dành cho các bạn sinh viên ngành Môi trường tham khảo để làm bài tiểu luận hết môn của mình. Chúc các bạn có bài tiểu luận tốt cho mình. 

Tiểu luận: Ô nhiễm môi trường làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Trong thời đại hội nhập kinh tế hiện nay, vấn đề phát triển kinh tế nông thôn là một trong những chủ trương lớn của nhà nước ta. Trong đó chú ý tới việc phát triển kinh tế làng nghề đã góp phần đáng kể về đáp ứng việc làm cho nhân dân và giữ gìn văn hóa của dân tộc.

Bắc Ninh là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng,có 62 làng nghề, đứng thứ 3 về số lượng làng nghề tại miền Bắc với các làng nghề điển hình như: chạm khắc gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, Từ Sơn; đúc đồng Đại Bái, Gia Lương; giấy gió Phong Khê; tranh dân gian Đông Hồ… Một trong những làng nghề có tốc độ phát triển nhanh và mạnh mẽ nhất là làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ- xã Đồng Quang – huyện Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, máy móc sử dụng hầu hết là lạc hậu. Sản xuất có quy mô nhỏ lẻ, phân tán khắp làng đã tạo ra các nguồn thải khó tập trung để xử lý là nguyên nhân chính làm cho ô nhiễm môi trường tại Đồng Kỵ ngày càng tăng. Mặt khác, hầu hết các hộ gia đình tham gia sản xuất tại đây đều không có hệ thống xử lý chất thải, thêm vào đó hệ thống tổ chức và quy chế quản lý môi trường tại làng nghề chưa hoàn chỉnh. Những vấn đề trên càng làm cho vấn đề ô nhiễm ở dây càng trở nên nghiêm trọng.

Đứng trước thực trạng đó, để bảo đảm phát triển bền vững làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ và bảo vệ môi trường sống của người dân nơi đây chúng em tiến hành nghiên cứu chuyên đề: “Ô nhiễm môi trường làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ- xã Đồng Quang – huyện Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh”

Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường, các nguồn gây ô nhiễm, tính chất và tác hại của của các tác nhân gây ô nhiễm phát sinh tại làng nghề Đồng Kỵ - Bắc Ninh. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm khắc phục hạn chế ô nhiễm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download