hoặc

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang là đề thi thử đại học 2015 môn Lịch sử có đáp án. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho các bạn học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Sử, luyện thi đại học môn Sử khối C. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2015

Môn: LỊCH SỬ, Khối C

Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. (3 điểm)

Trình bày & nhận xét sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực ảnh hưởng giữa LX & các nước Đồng minh & sự đối đầu Đông-Tây diễn ra ở châu Á từ sau CTTG II đến giữa những năm 40 (XX)

Câu 2. (2 điểm)

Dựa vào bảng dữ liệu dưới đây, hãy xác định tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản đầu tiên của VN. Trình bày hoàn cảnh ra đời & vai trò của tổ chức đó.

Thời gian

Tổ chức chính trị

1920

Tổ chức Công hội (SG-CL)

1923

Đảng Lập hiến

1923

Tổ chức Tâm tâm xã

1925

Hội VNCmTN

1925

Hội Phục việt sau đó đổi tên là Tân Việt Cm Đảng.

1927

VN Quốc dân đảng

Câu 3. (2 điểm)

Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), quân & dân VN phải thực hiện phương châm chiến lược đánh lâu dài?

Câu 4. (3 điểm)

Phân tích điều kiện bùng nổ & ý nghĩa của phong trào Đồng khởi ở miền Nam VN (1959-1960).

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

Câu 1. (3 điểm)

 • Sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực ảnh hưởng giữa LX & các nước Đồng minh:
  • Quân Mĩ chiếm đóng Nhật Bản, Nam Triều Tiên. (0,25)
  • LX chiếm đóng miền Bắc Triều Tiên. (0,25)
  • Các vùng còn lại của châu Á: Đông Nam Á, Tây Á, Nam Á,… vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. (0,25)
 • Sự đối đầu Đông-Tây diễn ra ở châu Á từ sau CTTG II đến giữa những năm 40:
  • Cuộc nội chiến TrQ 1946-1949, LX giúp đỡ phong trào CmTrQ do Đảng cộng sản lãnh đạo; Mỹ giúp TrHDQ. (0,5)
  • Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953: 1 bên là quân đội Bắc Triều Tiên & TrQ; 1 bên là Nam Triều Tiên, Mỹ & một số đồng minh của Mỹ dẫn đến việc chia cắt Triều Tiên 1953. (0,5)
  • 1945-1954: Pháp xâm lược ĐD, nhân dân ĐD có sự giúp đỡ của LX, TrQ & các nước XHCN; từ 1950, Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh ĐD của Pháp. Cuộc chiến tranh này thể hiện sự tranh chấp giữa 2 phe: TBCN & XHCN. (0,5)
  • 1954-1975: Mỹ xâm lược VN, nhân dân VN được sự giúp đỡ to lớn của phe XHCN & các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình & tiến bộ trên thế giới. (0,5)
 • Thế giới chia thành 2 phe rõ rệt, do 2 siêu cường LX & Mỹ đứng đầu. Điều này chi phối tình hình chính trị thế giới & quan hệ quốc tế trong nửa sau XX. (0,25)

Câu 2. (2 điểm)

 • Tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản đầu tiên của VN: Hội VNCmTN. (0,25)
 • Hoàn cảnh ra đời:
  • 1924 tại Quảng Châu, NAQ huấn luyện, đào tạo thanh niên thành các chiến sĩ Cm, bí mật đưa về nước “truyền bá lý luận gpdt và tổ chức nhân dân”, chọn một số thanh niên trong Tâm tâm xã lập ra Cộng sản đoàn (2-1925). (0,5)
  • 6/1925, lập Hội VNCmTN nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình. (0,25)
 • Vai trò:
  • Hội truyền bá CNM-LN theo khuynh hướng VS vào VN. (0,25)
  • Giác ngộ, nâng cao ý thức chính trị cho g/c công nhân. Thúc đẩy p/t công nhân có những chuyển biến rõ rệt về chất. (0,5)
  • Hội VNCMTN là tiền thân của Đảng vô sản.(0,25)

Câu 3. (2 điểm)

Đánh lâu dài là phương châm chiến lược của cuộc k/c toàn dân, toàn diện của nhân dân VN chống thực dân Pháp xâm lược, được xác định trong đường lối k/c của Đảng. Quân & dân VN phải thực hiện phương châm chiến lược đánh lâu dài. Vì: (0,25)

 • So sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch, địch mạnh hơn ta về nhiều mặt, ta chỉ hơn địch về tinh thần và có chính nghĩa. Do đó phải có thời gian để chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần, lực lượng của ta. Với chiến lược đánh lâu dài, dựa vào sức mạnh của mình là chính, với ưu thế tuyệt đối của ta về CT và tinh thần để khắc phục dần những nhược điểm về vật chất kĩ thuật khiến cho ta càng đánh càng mạnh, địch càng đánh càng suy yếu dần dần, làm thay đổi tương quan lực lượng giữa ta và địch. (0,75)
 • Nhân dân VN cần có thời gian vừa k/c vừa kiến quốc. (0,25)
 • Thực dân Pháp thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, ta phải trường kỳ k/c để khoét sâu khó khăn của địch & phát huy ưu thế của mình nhằm k/c toàn diện, huy động sức mạnh toàn dân & tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới. (0,5)
 • Trường kỳ k/c giành thắng lợi từng bước & từng bước làm thay đổi tương quan lực lượng, đồng thời kết hợp đấu tranh ngoại giao để giành thắng lợi cuối cùng. (0,25)

Câu 4. (3 điểm)

 • Phân tích điều kiện bùng nổ
  • Trong những năm 1954-1959, Mỹ-Diệm ra sức phá hoại HĐ Giơ, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta & biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới & căn cứ quân sự của Mỹ. (0,25)
  • 1957-1959: chính quyền Ngô Đình Diệm mở rộng chính sách “tố cộng, diệt cộng”, ra đạo luật 10/59 đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, lê máy chém khắp miền Nam làm lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng, đòi hỏi phải có biện pháp quyết liệt để đưa Cm vượt qua khó khăn. (0,5)
  • Trước tình hình đó, phong trào đấu tranh của quần chúng nổ ra lẻ tẻ ở từng địa phương như Vĩnh Thạnh, Bác Ái (2/1959), Trà Bồng (8/1959)…, sau lan khắp miền Nam thành cao trào cách mạng. (0,5)
  • Lực lượng CmMN được giữ gìn & phát triển trong giai đoạn 1954-1959: Phong trào đấu tranh chính trị, đòi thi hành HĐ Giơ, đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước, đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ; chống “tố cộng, diệt cộng”, “trưng cầu dân ý”.... Tiêu biểu là “Phong trào hòa bình” của trí thức và nhân dân SG-CL. (0,5)
  • 1.1959, HNBCHTWĐ lần 15 quyết định để nhân dân MN sử dụng bạo lực Cm đánh đổ chq M-D. HN nhấn mạnh: Ngoài con đường dùng bạo lực Cm, nd MN ko còn con đường nào khác. Phương hướng cơ bản của CmMN là KN giành chính quyền về tay nd bằng con đường đấu tranh CT là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh VT. (0,5)
 • Ý nghĩa: (0,75 - mỗi ý 0,25)
  • Giáng đòn nặng nề vào chính sách TD mới của Mỹ ; Làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm.
  • Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của CmMN: từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
  • 20.12.1960, MTDTGPMNVN ra đời, đoàn kết toàn dân đấu tranh chống Mỹ-Diệm, lập chính quyền cách mạng dưới hình thức Ủy ban nhân dân tự quản.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download