hoặc

Với đề tài nghiên cứu: Sản xuất giống lúa Séng Cù cho người dân tại huyện Tam Đường, đề tài ngành Nông nghiệp dưới đây có thể giúp ích cho các bạn sinh viên ngành Nông nghiệp nghiên cứu và tham khảo để chuẩn bị cho bài luận văn, đồ án tốt nghiệp sắp tới của các bạn. 

Đề tài: Sản xuất giống lúa Séng Cù cho người dân tại huyện Tam Đường

1. Sự cần thiết xây dựng dự án

Trong sản xuất nông nghiệp giống cây trồng - vật nuôi nói chung, giống lúa nói riêng trở thành yếu tố kỹ thuật then chốt mang tính tiền đề tạo ra những đột phá lớn mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp, trong đó việc đưa các giống mới, giống đúng phẩm cấp, chất lượng vào sản xuất là một đòn bẩy có tính đột phá trong việc nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi. Những năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, cơ cấu giống cây trồng, mùa vụ đã có nhiều chuyển biến rõ nét từng bước hình thành vùng chuyên canh, vùng sản xuất hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao. Tăng trưởng trong ngành nông nghiệp hàng năm duy trì ổn định.

Tuy nhiên, hiện nay chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói chung, chuyển dịch cơ cấu giống lúa của tỉnh nói riêng còn chậm, do một số nơi còn dùng các giống đã qua nhiều năm sản xuất không được chọn lọc, năng suất thấp, việc sử dụng giống mới có tiềm năng cho năng xuất cao, chất lượng tốt có ưu thế làm hàng hóa còn hạn chế, lượng giống phục vụ sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu, phần lớn vẫn nhập từ ngoài tỉnh.

Tam Đường là một trong những vùng sản xuất lúa lớn trên địa bàn toàn tỉnh. Với diện tích đất trồng lúa hơn 4.200 ha, hàng năm nhu cầu giống lúa trên địa bàn huyện là rất lớn khoảng 200 tấn giống. Để chủ động trong cung cấp nguồn giống phục vụ sản xuất tại huyện thì việc xây dựng vùng dự án sản xuất lúa giống là cần thiết. Bên cạnh đó, người dân huyện Tam Đường có kinh nghiệm trong sản xuất lúa từ lâu đời nên việc chuyển giao công nghệ sản xuất lúa giống cho người dân gặp nhiều điều kiện thuận lợi.

Séng Cù là loại gạo đặc sản được thị trường người tiêu dùng ưa chuộng. Thời gian qua, do yêu cầu của thị trường đối với gạo Séng Cù rất cao, một số địa phương bà con nông dân đã đưa giống Séng Cù vào trồng đại trà nên nhu cầu giống lúa Séng cù phục vụ sản xuất là rất lớn. Lúa Séng cù đã được người dân tại huyện Tam Đường trồng tại một số xã như Bình Lư, Thị trấn…Tuy nhiên, lượng giống Séng cù chủ yếu do người dân tự để giống hoặc sử dụng thóc thịt để làm giống vụ sau dẫn đến độ đồng đều của giống không cao, năng suất thấp, chất lượng gạo không được ngon.

Nhằm chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa giống giúp người dân nâng cao thu nhập và góp phần thay đổi nhận thức sản xuất lúa của người dân là phải sử dụng giống xác nhận có chất lượng trong trồng lúa, Trung tâm giống Nông nghiệp xây dựng dự án “Sản xuất giống lúa Séng Cù cho người dân tại huyện Tam Đường”.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download