hoặc

Giáo án điện tử trọn bộ môn Ngữ văn lớp 6 giúp học sinh nắm vững kiến thức về cách hành văn, câu hỏi tu từ.... Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

Giáo án điện tử môn Ngữ văn lớp 6 trọn bộ

VĂN BẢN : CON RỒNG CHÁU TIÊN
Truyền thuyết

A - Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh

  • Hiểu được định nghĩa sơ lược về truyền thuyết.
  • Hiểu được nội dung, ý nghĩa của truyện Con Rồng, Cháu Tiên.
  • Chỉ ra và hiểu được ý nghĩa của những chi tiết tưởng tượng, kỳ ảo của truyện.
  • Kể lại được truyện.

B - Trọng tâm:

  • Hiểu được định nghĩa sơ lược về truyền thuyết.
  • Ý nghĩa của những chi tiết tưởng tượng kỳ ảo.

C - Phương pháp: Tích hợp, hỏi đáp.

D - Chuẩn bị: Tranh ảnh về Lạc Long Quân và Âu Cơ.

E - Các bước lên lớp:

1) Ổn định lớp:

2) Kiểm tra bài cũ:

3) Bài mới: Giáo viên giới thiệu vào bài

Giáo án Ngữ văn lớp 6 trọn bộ
Giáo án Ngữ văn lớp 6 trọn bộ
Giáo án Ngữ văn lớp 6 trọn bộ
Giáo án Ngữ văn lớp 6 trọn bộ

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download