hoặc

 

Với đề tài: Nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT của khối CNTT-Tập đoàn Bảo Việt. Bài luận văn tốt nghiệp này có thể làm tài liệu tham khảo cho các bạn sinh năm cuối đang chuẩn bị làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Với nội dung nghiên cứu đa dạng và có góc nhìn của một sinh viên chuẩn bị ra trường có thể làm thỏa mãn với yêu cầu của các bạn.

Luận văn: Nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT tại Tập đoàn Bảo Việt

LỜI MỞ ĐẦU

Tập đoàn Bảo Việt đã chuyển đổi mô hình quản lý CNTT phân tán sang mô hình tập trung tại Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt để kết nối, liên kết thông tin phục vụ cho các công ty thành viên. Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả đầu tư, ứng dụng CNNT để làm cung cấp dịch vụ tổng hợp, phục vụ kinh doanh liên kết, làm thỏa mãn dịch vụ khách hàng và xây dựng hình ảnh của Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm hàng đầu.

Không giống như các tổ chức, tập đoàn khác ở Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt là công ty mẹ, có 7 công ty thành viên với mức sở hữu cổ phần khác nhau mà lại sử dụng chung hạ tầng CNTT và dịch vụ hỗ trợ, phát triển, vận hành các ứng dụng với mức độ khác nhau. Vì vậy, để cung cấp được dịch vụ CNTT và phân bổ chi phí được rõ ràng làm thỏa mãn khách hàng nội bộ cũng như các nhà quản lý đánh giá được hiệu quả của đầu tư thì bài toán nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT là yêu cầu bắt buộc của khối CNTT- Tập đoàn Bảo Việt.

Trước những yêu cầu và thách thức cần có những nghiên cứu cụ thể về vấn đề nâng cao chất lượng dịch CNTT để đáp ứng nhu cầu định hướng kinh doanh dịch vụ CNTT cung cấp cho các công ty thành viên thuộc tập đoàn Bảo Việt. Xuất phát từ những vấn đề cấp thiết đó tác giả đã lựa chọn nghiên cứu vấn đề  “Nâng cao chất lượng dịch vụ Công nghệ thông tin tại Khối Công nghệ thông tin - Tập đoàn Bảo Việt”  để làm đề tài luận văn cho mình.

Nội dung bài luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về các nghiên cứu liên quan về chất lượng dịch vụ CNTT.

Chương 2: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin.

Chương 3: Thực trạng về chất lượng dịch vụ CNTT tại Tập đoàn Bảo Việt.

Chương 4: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT tại khối CNTT - Tập đoàn Bảo Việt.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download