hoặc

Để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi, Vndoc.com xin giới thiệu đến các bạn: Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Ngữ văn lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án).

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ văn:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN


(Đề thi chính thức)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH - VÒNG 1
Ngày thi: 06 / 10 / 2011
Môn thi: NGỮ VĂN           Bảng: C
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (4 điểm):

Giải thích nhan đề và câu thơ đề từ “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài” của bài thơ Tràng giang (Huy Cận).

Câu 2 (6 điểm):

Viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về lợi ích và tác hại của internet đối với học sinh hiện nay.

Câu 3 (10 điểm):

Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng:

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành

(Ngữ văn 12 Nâng cao, tập một, NXB Giáo dục)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download