hoặc

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2013-2014 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên là tài liệu giúp các bạn hệ thống, củng cố lại kiến thức cơ bản, cũng như vận dụng cách giải bài tập linh hoạt, chuẩn bị tốt cho đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 10 sắp tới.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa lớp 10

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
Trường THPT Lương Ngọc Quyến
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: HÓA HỌC Lớp: 10
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Mã đề 102

Họ và tên : ........................................................... Lớp.....................
Phòng : ...........................................Số báo danh: ...........................

Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24; Na = 23; Zn = 65; K = 39; Ca = 40; Ag = 108; O = 16; H = 1; Cl = 35,5; S = 32; Mn = 55

Chú ý: Học sinh GHI MÃ ĐỀ, kẻ bảng này vào bài kiểm tra, chọn một đáp án đúng, trả lời phần trắc nghiệm theo mẫu:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án                              

I. PHẦN CHUNG CHO CÁC THÍ SINH (15 câu = 6 điểm).

Câu 1: Cho phương trình phản ứng: S + 2H2SO4 đặc, nóng → 3SO2 + 2H2O.

Trong phản ứng trên, tỉ lệ giữa số nguyên tử lưu huỳnh bị khử và số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là:

A. 3 : 1.      B. 1 : 3.            C. 2 : 1.         D. 1 : 2.

Câu 2: Hoà tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Al; 0,3 mol Fe và 0,4 mol Fe3O4 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư, rồi lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 120,0.    B. 106,8.           C. 96,0.          D. 130,2.

Câu 3: Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào các yếu tố sau:

A. Nhiệt độ.                                       B. Nồng độ, áp suất.
C. Chất xúc tác, diện tích bề mặt.       D. cả A, B và C.

Câu 4: Hơi thủy ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân người ta dùng chất bột rắc lên thủy ngân rồi gom lại. Chất bột đó là:

A. Vôi sống.          B. Lưu huỳnh.            C. Cát.           D. Muối ăn.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download