hoặc

Để giúp học sinh học Toán thật đơn giản và hữu hiệu, thầy cô giáo hiện nay hay soạn những giáo án điện tử đặc sắc, thú vị góp phần cho tiết học thêm vui vẻ, sôi nổi. Hệ thống giáo án điện tử VnDoc.com giới thiệu giáo án môn Toán lớp 10 bài “Mệnh đề” để quý thầy cô tham khảo và sử dụng.

Giáo án bài "Mệnh đề"

BÀI 1: MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức

 • Nắm được khái niệm mệnh đề, nhận biết được một câu có phải là mệnh đề (theo ý nghĩa toán học) hay không?
 • Nắm được các khái niệm mệnh đề phủ định, kéo theo, tương đương.

2. Về kỹ năng

 • Biết lập mệnh đề phủ định của một mệnh đề, lập mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương từ hai mệnh đề đã cho và xác định được tính đúng - sai của các mệnh đề này.
 • Biết chuyển mệnh đề chứa biến thành mệnh đề bằng cách: hoặc an cho biến một giá trị cụ thể trên miền xác định của chúng, hoặc gán các kí hiệu Giáo án bài Mệnh đề vào phía trước nó.
 • Biết sử dụng các kí hiệu Giáo án bài Mệnh đề trong các suy luận toán học.
 • Biết cách lập mệnh đề phủ định của một mệnh đề chứa kí hiệu Giáo án bài Mệnh đề

3. Về thái độ

 • Nghiêm túc, nề nếp, tích cực tham gia xây dựng bài.

II. Chuẩn bị phương tiện dạy học

 • GV: phiếu học tập, giáo án, phấn.
 • HS: SGK, vở ghi.
 • Phương pháp: Vấn đáp.

III. Nội dung bài học

 • Hoạt động 1: Mệnh đề là gì?
 • Hoạt động 2: Mệnh đề phủ định
 • Hoạt động 3: Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo.
 • Hoạt động 4: Mệnh đề tương đương.
 • Hoạt động 5: Khái niệm mệnh đề chứa biến.
 • Hoạt động 6: Các kí hiệu Giáo án bài Mệnh đề
 • Hoạt động 7: Mệnh đề phủ định của mệnh đề có chứa kí hiệu Giáo án bài Mệnh đề

IV. Tiến trình bài học

Tiết 1

Hoạt động 1: Mệnh đề là gì?

Giáo án bài Mệnh đề

Hoạt động 2: Mệnh đề phủ định

Giáo án bài Mệnh đề

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download