hoặc

Giáo án bài "Etilen"

Giáo án điện tử môn Hóa học lớp 9 bài “Etilen” mà hệ thống giáo án VnDoc.com giới thiệu dưới đây sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức về: công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của etilen, ứng dụng của etilen..... Thông qua giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn, mời quý thầy cô cùng tham khảo cho buổi lên lớp của mình được tốt nhất.

BÀI: ETILEN

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

*Học sinh biết:

 • Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.

*Học sinh hiểu:

 • Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của etilen.
 • Tính chất hóa học: Phản ứng cộng Brôm trong dung dịch, phản ứng trùng hợp tạo ra PE, ancol (rượu) etylic, axit axetic.
 • Ứng dụng: Làm nguyên liệu điều chế nhựa PE, ancol (rượu) etylic, axit axetic.

2. Kĩ năng:

- Học sinh thực hiện được:

 • Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mô hình rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất etylen.
 • Phân biệt khí etylen và khí metan bằng phương pháp hóa học.
 • Tính phần trăm thể tích khí etilen trong hỗn hợp khí hoặc thể tích khí đã tham gia phản ứng ở dktc.

- Học sinh thực hiện thành thạo:

 • Viết PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn.

3. Thái độ:

 • Thói quen: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
 • Tính cách: Giáo dục học sinh hiểu được tính chất của etilen.

II. Nội dung học tập

 • Cấu tạo và tính chất của etilen.
 • Học sinh cần biết do phân tử etilen chứa 1 liên kết đôi trong đó 1 liên kết kém bền nên có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp (thực chất là một kiểu phản ứng cộng liên tiếp nhiều phân tử etilen).

III. Chuẩn bị

 • 1. Giáo viên: Mô hình phân tử etilen (dạng đặc, dạng rỗng).
 • 2. Học sinh: Kiến thức.

IV. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra miệng: 

Câu 1: Tính chất hóa học của khí metan. (8đ)

 Giáo án Hóa học bài Etilen

Câu 2: Nêu tính chất vật lí của etilen. (2đ)

--> Tính chất vật lí: Etilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

3. Tiến trình bài học:

Hoạt động 1: Tính chất vật lí của Etilen (5p)

(1) Mục tiêu

 • Kiến thức: Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.

(2) Phương pháp, phương tiện dạy học

 • Phương pháp: Thuyết trình.
 • Phương tiện:

(3) Các bước của hoạt động

Giáo án Hóa học bài Etilen

Hoạt động 2: Cấu tạo phân tử (5p)

(1) Mục tiêu

 • Kiến thức: Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của etilen.
 • Kĩ năng: Viết công thức phân tử và CTCT.

(2) Phương pháp, phương tiện dạy học

 • Phương pháp: Hợp tác nhóm nhỏ.
 • Phương tiện: Bộ mô hình phân tử.

(3) Các bước của hoạt động

Giáo án Hóa học bài Etilen

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download