hoặc

Đơn xin thôi việc là mẫu đơn được sử dụng đối với cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp để bạn đọc tham khảo thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình trong công việc, đây là mẫu văn bản bắt buộc bạn phải làm trước khi nghỉ việc.

Đơn xin nghỉ việc mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***------
 
ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi:      Ban lãnh đạo Công ty ………
                        Trưởng phòng ……….......

Tên tôi là: …………………......................................................................................................

Bộ phận làm việc: ………………………….................................................................................

Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại Công ty …………. trong thời gian sắp tới. Tôi quyết định nhận vị trí công việc mới để tìm thêm cơ hội phát triển mới, phù hợp với chuyên môn và khả năng làm việc của tôi.

Tôi thực sự lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong suốt X năm. Trong quá trình làm việc tại đây, Công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp tốt cùng với một môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc cho Công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.

Vậy tôi làm đơn này xin được nghỉ việc từ ngày ………………. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình một cách đầy đủ và có trách nhiệm.

Rất mong được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                          .........., ngày……tháng….. năm 20.....
Ý kiến của trưởng bộ phận                                                                    Người làm đơn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download